We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loon salarissoftware. Handleiding 2024

Toon alle handleidingen

1: Loon Portaal in de private cloud

1.0 Inleiding hoofdstuk 1
1.1 Wat is Loon Portaal?
1.2 Voor uw veiligheid: mini-factuur van 25 cent
1.3 Stap 1: Sterk wachtwoord
1.4 Stap 2: Rdp-file installeren op uw bureaublad
1.5 Stap 3: Contact maken met Loon
1.6 De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG)
1.7 Video-uitleg starten met Loon
1.8 Andere manier verbinding maken Loon Portaal: de web-methode

2: De Welkomst-wizard

2.0 Inleiding hoofdstuk 2
2.1 Welkom. Uw klantgegevens
2.2 Voltooid!
2.3 Meerdere gebruikers tegelijk? => LoonNet
2.4 Ter info. Installatie met Loon 'Online' veel korter

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.0 Inleiding hoofdstuk 3
3.1 Start van de wizard en NAW-gegevens
3.2 Risicogroep en nummer loonheffingen
3.3 Aansluitnummers Pensioenverzekeraar?
3.4 Klaar!
3.5 Bevestigen of aanpassen premies Werkhervattingskas
3.6 Nog meer 'onbekende' premiepercentages werkgever?
3.7 WGA / of ZW-flex via verzekeringmaatschappij (eigenrisicodragers)?
3.8 100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

4: De Werknemers-wizard

4.0 Inleiding hoofdstuk 4
4.1 Naam- en adresgegevens
4.2 Loongegevens
4.3 Werktijden
4.4 Overige
4.5 Toeslagen en inhoudingen (looncomponenten)
4.6 Reiskosten en thuiswerkvergoeding
4.7 Voltooid

5: Loons startpunt 'Loon Vandaag', de eerste strook en samenvatting

5.0 Inleiding hoofdstuk 5
5.1 'Loon Vandaag', het startpunt van Loon
5.2 Uw eerste loonstrook
5.3 Samenvatting en vooruitblik

6: Werkgevers

6.0 Inleiding hoofdstuk 6
6.1 Het wijzigen van het standaard aantal loonuren per dag
6.2 Het maken van afdelingen en groepen
6.3 Logboek
6.4 (Bestel)Auto van de zaak
6.5 Lease-fiets van de zaak. 7% bijtelling
6.6 Dossier
6.7 Extra gegevens

7: Werknemers

7.0 Inleiding hoofdstuk 7
7.1 Vakantiegeld
7.2 De opties 'Stagiair' en 'Scholierenregeling'
7.3 Rekeningnummers loonbeslag en overige betalingsregelingen
7.4 Agenda voor verzuim en verlof
7.5 Loonkostenvoordelen
7.6 'Collectieve wijzigingen'. Voorbeeld: cao-loonstijging
7.7 Nieuw dienstverband
7.8 Reserveringen

8: Berekenen vervolg

8.0 Inleiding hoofdstuk 8
8.1 Wat is een Incidentele beloning? Voorbeeld Overwerk
8.2 Incidentele beloning Vakantiegeld
8.3 Vrije dagen uitbetalen
8.4 Ziekengeld uitbetalen
8.5 Lonen corrigeren en historische lonen
8.6 Afhandelen van een werknemer die uit dienst gaat
8.7 Berekeningen netto-bruto en Kosten Werkgever
8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen (looncomponenten)
8.9 Zelf toeslag- en inhoudingstypes definiëren (looncomponenten)
8.10 Toeslagen per uur: opslagen en onregelmatigheidstoeslagen (ORT)
8.11 Het wijzigen van werknemersgegevens vanuit 'Loonberekening'
8.12 Uitleg Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
8.13 Part-timebreuk berekening pensioenpremie
8.14 Werknemer niet gewerkt? => nihil-verloning
8.15 Werkkostenregeling. Theorie en praktijk

9: Serieverlonen

9.0 Inleiding hoofdstuk 9
9.1 Serieverlonen in het kort, en de voordelen ervan
9.2 Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in één scherm
9.3 Resultaten serieverloning vanaf 'nul'
9.4 Resultaten herziene serieverloningen
9.5 Herrekenen van (bijna) alle lonen
9.6 Per ongeluk 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode' aangevinkt?
9.7 Alleen volledige 'periode' verwijderen

10: Overzichten

10.0 Inleiding hoofdstuk 10
10.1 Aangiften loonheffingen
10.2 Journaalpost en journaalpost voor export
10.3 Export naar boekhoudpakketten
10.4 Verschillenjournaal
10.5 Betaallijst lonen
10.6 Loonstroken afdrukken en specificatie incidentele beloning
10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
10.8 Werknemersoverzichten en eigen werknemerslijsten
10.9 Exporteren SEPA-betalingen
10.10 Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon
10.11 Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

11: Serie-overzichten

11.0 Inleiding hoofdstuk 11
11.1 Serie-overzichten

12: Geprognosticeerde overzichten

12.0 Inleiding hoofdstuk 12
12.1 Tabblad 'Planning' bij de werkgever
12.2 Tabblad 'Prognose' bij de werknemer
12.3 Geprognosticeerde overzichten

13: Instellingen en voorkeuren

13.0 Inleiding hoofdstuk 13
13.1 Administratie. Back-up (laten) maken
13.2 Administratie. Herstellen van een back-up
13.3 Administratie. Instellen van een wachtwoord
13.4 Werkgever. Loonstrook
13.5 Werkgever. Overzichten
13.6 Werkgever. Voorkeuren
13.7 Werkgever. Verzuim/verlof
13.8 Werkgever. PDF en overzichten
13.9 Werkgever / administratie: Bedrijfslogo op de loonstrook (pdf)
13.10 Persoonlijk. Opstarten
13.11 Persoonlijk. Back-up-voorkeuren
13.12 Nog meer Opties

14: Diversen

14.0 Inleiding hoofdstuk 14
14.1 Minimumuurlonen
14.2 Loon Portaal en e-mail aan Loon Salarissoftware
14.3 Werk ik met de nieuwste versie?

15: Meer over 'Loon Vandaag'

15.0 Inleiding hoofdstuk 15
15.1 Taken en signaleringen
15.2 Zelf taken invoeren

16: mijn.loondossier.nl (Mijn LoonDossier)

16.0 Inleiding hoofdstuk 16
16.1 Mijn LoonDossier. In het kort
16.2 Wat ziet de werkgever op mijn.loondossier.nl?
16.3 Wat ziet de werknemer op mijn.loondossier.nl?
16.4 Wat ziet het administratiekantoor op mijn.loondossier.nl?
16.5 Wie mag wat zien?
16.6 Het delen van bestanden
16.7 Back-ups via mijn.loondossier.nl
16.8 Alle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl
16.9 Serie-overzichten naar uw klant op mijn.loondossier
16.10 Apps mijn.loondossier
16.11 Beveiliging mijn.loondossier.nl
16.12 Verdere ontwikkelingen mijn.loondossier.nl

Bijlagen

Bijlage A: Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland (2024)
Bijlage B: Voorbeeld loonstrook 2024