We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.7 Berekeningen netto-bruto en Kosten Werkgever

Netto-bruto berekening
Als u een sollicitant op bezoek krijgt, kan het heel handig zijn Loon te gebruiken voor een netto-bruto berekening. Stel, de sollicitant zegt: 'Ik verdien nu € 2.000,- netto, en ik wil er bij u financieel niet op achteruit gaan.'

Dan kiest u allereerst de werknemer Rekenvoorbeeld.
• Klik daarna op 'Verloon'
• U past eerst het 'Bedrag' aan naar € 2.000 (in ons voorbeeld).
• Klik nu met de rechtermuisknop in het witte vlak onder 'Rekenvoorbeeld'
• Kies voor 'Kolommen'
• En dan voor 'Berekeningsmethode':

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen Kolommen, Berekeningsmethode

Afbeelding: Toevoegen Kolommen, Berekeningsmethode

De kolom 'Berekeningsmethode' verschijnt in beeld, met direct daaronder 'Bruto'. Klik op 'Bruto', en het uitklapschermpje verschijnt waarbij u o.a. kunt kiezen voor 'Netto':

Loon salarissoftware Afbeelding: Berekeningsmethode, Netto

Afbeelding: Berekeningsmethode, Netto

Klik nu op 'Verloon' en u zult als netto bedrag € 2.000,- in de pro-formaberekening zien staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pro-formaberekening, Berekeningsmethode: netto

Afbeelding: Pro-formaberekening, Berekeningsmethode: netto

In dezelfde pro-formaberekening kunt u gelijk uw kosten werkgever zien. Klik op het gelijknamige tabblad.

De loongegevens van het Rekenvoorbeeld kunt u - terecht - niet opslaan.

Let op: Als u voor de eerste keer gebruikmaakt van het Rekenvoorbeeld bij de Standaard-werkgever, dan zal Loon de 'bekende' waarschuwing geven over standaardpremies die u nog moet aanpassen. Dat doet u via de (Standaard)werkgever, tabblad 'Premies'.

Kosten werkgever
Als u van plan bent een nieuwe werknemer in dienst te nemen, dan kan het zijn dat u per se niet meer dan bijv. € 3.300,- aan loonkosten per maand wilt hebben. Kies ook dan het Rekenvoorbeeld, vul als bedrag 3300 in, en kies bij 'Berekeningsmethode' voor 'Kosten werkgever'. Klik op 'Verloon' en u zult bij 'Kosten werkgever' als totaalbedrag
€ 3.300,- zien staan. U ziet dan ook wat het brutoloon daaraan bedraagt. Dat bedrag kunt u eventueel vermelden in een personeelsadvertentie.

Loon inclusief of exclusief toeslagen?
U kunt via 'Loon Vandaag', bij 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 'Voorkeuren' aangeven dat Loon bij netto naar bruto-berekeningen het loon inclusief of juist exclusief toeslagen berekent. Wilt u netto uitkomen op € 1.800,-, en daarnaast bijv. nog eens (onbelaste) reiskosten betalen van € 100,-, dan zet u het vinkje bij de bedoelde optie uit.