We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Specifieke antwoorden

Aanpassen premies Werkhervattingskas

Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk invullen

Algemene voorwaarden. Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2024

AOW-gerechtigde leeftijd

Back-up maken en herstellen op Loon Online

Bedrijfslogo op de voorbedrukte loonstrook (pdf) laten zien

Berekening pensioenpremie bij deeltijd

Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Collectieve wijzigingen in de werknemersgegevens invoeren. Bijv. cao-loonstijging

Correctie in voorgaand jaar

Cumulatieve methode (VCR) beter begrijpen

Dagtabellen toepassen

De vakantiereservering van het vorig jaar correct invullen

Doorbetaaldloonregeling, doorbetaald loon regeling

Loon van het nieuwe jaar downloaden?

Eenmalige Toeslag invoeren

Eigenrisicodrager ZW-flex en / of WGA

Engelstalige loonstrook

Exporteren SEPA-betalingen

Extra info voor Grondslag 32 Goederenvervoer

Ontvang ik geen papieren factuur meer?

Fiscale bijtelling invoeren

Foutcode L2041?

Foutcode L2061?

Foutcode L2103?

Geen adresgegevens op jaaropgave

Grondslag pensioen voor sector zonder cao

Herrekenen. Een eenvoudige en veilige procedure

Het juiste (Vorige) fiscale jaarloon invullen

Hoe pas ik de Werkkostenregeling toe?

Hoe verwijder ik een loon

Hoe zit het met de werkdagen in Loon? 260, 261, 262?

Import data Loon naar nieuwe jaar

Inhouding voor bijv. het pensioen invoeren

In Loon handig grootboeknummers invoeren

Installeren Loon nieuwe jaar

In welke risicogroep valt mijn bedrijf?

Journaalpost exporteren naar e-Boekhouden.nl

Journaalpost voor Export

Kindverlof en pensioen

Koopdagen 55+ in de sector Bouw

Lay-out en diverse

Loon loopt vast?

Loonstroken alle werknemers in één keer uitdraaien

Met of zonder Loonheffingskorting verlonen

Netto-bruto berekeningen maken, of Kosten werkgever berekeningen

Netto inhouding op het loon invoeren. Bijv. een verkeersboete, bijdrage Personeelsvereniging

Onbetaald verlof invoeren en verlonen

Opslag, Onregelmatigheidstoeslag, ORT

Ouderschapsverlof in Loon

Overlijdensuitkering

Overwerk betalen

Overzicht Aangifte Loonheffingen maken

Overzichten als pdf opslaan

Overzichten maken

Overzicht Journaal maken

Pensioenaangifte TKP. Foutmelding bij inzenden

Piekarbeider, Regeling Piekarbeid

Premiepercentage wijzigen voor alle werknemers tegelijk

(Pre)pensioen-en WIA-regeling in de sector 32 Goederenvervoer

Programma beveiligen met een wachtwoord

Reeds opgeslagen loon corrigeren

Waar vind ik (alsnog) mijn Registratiecode Loon?

Registreer juiste risicogroep in Loon

Risicogroep registreren

Saldomutaties via de Agenda

Sectoren met een (pensioen)grondslag

Serie-Overzichten maken

Serieverloningen maken

Site mijn.loondossier.nl (Mijn LoonDossier)

Loon van het nieuwe jaar opstarten

Teruggaaf ZVW-premie

Thuiswerkkostenvergoeding

Toeslag mee in de pensioenpremie

Transitievergoeding. Hoe te verlonen

Uitleg loonstrook. Van A tot en met Z.

Uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken

UPA Pensioenfonds Detailhandel (Capgemini) opnieuw insturen

Vakantiegeld berekenen

Vaste reiskosten invoeren

Vaste toeslag invoeren. Bijvoorbeeld 'Prestatietoeslag'

Vergoeding vakbondscontributie

Verlofopbouw automatisch laten plaatsvinden

Verloningen en fase-bepaling in de sector Uitzendbedrijven

Verloning kerstpakket

Verschil tussen bedragen journaalpost en loonaangifte

Verzuim en verlof vastleggen

Diverse verzuim- en verlofsoorten nader uitgewerkt

Vrije dagen uitbetalen

Vrijwillige vergoeding ZVW DGA D.G.A. Zorgverzekeringswet

Wachtdagen, en (deels) doorbetalen bij ziekte

Wanneer verschijnt Loon van het nieuwe jaar?

WAS. Wet aanpak schijnconstructies

Wat is hashing?

Wat is Loon Vandaag

Werkgever nogmaals of alsnog importeren

Werknemer die uit dienst gaat 'afhandelen'

Werknemer indelen bij een risicogroep

'Werknemer' met pensioenuitkering

Werktijden (o.a. part-timer) invoeren

Zelf een Toeslag-type maken

Zelf een verzuim/verlofsoort maken