We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Collectieve wijzigingen in de werknemersgegevens invoeren. Bijv. cao-loonstijging

Met 'Collectieve wijzigingen' kunt u veranderingen in de vaste gegevens van verschillende werknemers tegelijk doorvoeren. Door vanuit het hoofdmenu te kiezen voor 'Werknemers', ziet u als één van de menukeuzes 'Collectieve wijzigingen' staan.

Daarna kiest u voor een specifieke collectieve verandering. U kunt bijvoorbeeld kiezen om via 'Verzuim / vrije dagen' collectief de beginstand van het aantal vakantiedagen in te voeren. Of een collectieve toeslag en spaarregelingen. Voor deze 'FAQ's' kiezen we echter voor 'Loonsverhoging' om een collectieve cao-loonstijging te realiseren.

Kies voor een 'echte' loonsverhoging in dit scherm voor het tabblad 'Standaardloon'. Het tabblad 'Prognose' is alleen bedoeld om voor de prognoselonen collectief een loonsverhoging aan te geven. Met het tabblad 'Prognose' voert u dus geen daadwerkelijke loonsverhogingen in.

Meestal vindt er één maal per jaar een cao-loonsverhoging plaats. Deze loonsverhoging geldt voor alle werknemers. De loonsverhoging die u hier kunt instellen wordt dus toegekend aan alle geselecteerde werknemers.

U kunt de loonsverhoging opgeven als bedrag of als percentage. Dit zal vrijwel altijd een percentage zijn. Let er wel op dat u de loonsverhoging op het juiste moment ingeeft. Stel het is nu 18 mei 202* en er zal per 1 juli 202* een cao-loonsverhoging plaatsvinden van 3%. Vul dan de collectieve loonsverhoging pas ná de verloning van de maand juni in, want na 'OK' wordt de loonsverhoging onmiddellijk van kracht.