We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Mijn LoonDossier in het kort

 • U kunt alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d. vanuit Loon op Mijn LoonDossier plaatsen
 • En u kunt ook back-ups van Loon naar Mijn LoonDossier wegschrijven
 • Verder kunnen u en uw werknemers zélf bestanden naar Mijn LoonDossier uploaden, dus buiten Loon om
 • Bovendien kan de werknemer bestanden delen met de werkgever. De werkgever kan de bestanden vervolgens weer doordelen naar het administratiekantoor
 • Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de website mijn.loondossier.nl
 • U, uw werknemers en uw cliënten kunnen met Mijn LoonDossier dus altijd en overal makkelijk bij de gegevens, op een eigen, veilige ‘plek’ op het internet

Alle overzichten uit Loon naar Mijn LoonDossier

U kunt álle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl laten versturen. Zoals de salarisstroken, jaaropgaven, journaalposten, SEPA-bestanden, de loonaangifte, et cetera. Die overzichten (pdf) komen dan vanzelf terecht op de juiste, beveiligde plek in de cloud. Om het u makkelijk te maken, staat bij ieder overzicht in Loon de mogelijkheid ‘Zet klaar voor verzending naar mijn.loondossier.nl’.

Mijn.Loondossier.nl, werknemer

Wat hebt u als administratiekantoor aan Mijn LoonDossier?

Als u een administratiekantoor hebt, is het handig als u per klant in één keer de periodieke serie-overzichten (pdf) voor de klant op het web kan zetten. Natuurlijk ter check van de loonstroken voordat u ze naar de werknemers zendt, maar ook bijvoorbeeld de maandelijkse journaalpost, betaallijst lonen, de subsidielijst, stand verzuim- en verlofdagen, et cetera.

Met Mijn LoonDossier kan dat alles snel en eenvoudig:

 • Uw cliënt kan alle voor hem bedoelde overzichten bekijken op zijn eigen, beveiligde deel van Mijn LoonDossier
 • U kunt de cliënt dus informeren dat het serie-overzicht – inclusief de loonstroken – ter check klaarstaat op Mijn LoonDossier
 • De cliënt controleert of de loonstroken in orde zijn. Zo ja, dan geeft hij u het groene licht om die stroken te uploaden naar diens werknemers
 • U als administratiekantoor plaatst de voorbedrukte loonstrook vervolgens op Mijn LoonDossier bij de juiste werknemer

Mijn.Loondossier.nl, client admin.kantoor

App Mijn LoonDossier

 • Er is een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android
 • De app is handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien
 • De app toont vrijwel alles wat men ook via Mijn LoonDossier kan zien, maar er is daarvoor geen pc nodig
 • De serie-overzichten voor uw cliënt zijn eveneens zichtbaar via de app
 • Dus ook voor werkgevers en administratiekantoren heeft deze app meerwaarde
 • U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent.

Meer uitleg over de  Mijn LoonDossier app voor de werkgever

Meer uitleg over de Mijn LoonDossier-app voor administratiekantoren

Loondossier app

Wie mag wat zien?

De regels van Mijn LoonDossier zijn als volgt:

 1. De werkgever kan alleen zien wat er aan overzichten naar de werknemers is verstuurd. Wat de werknemers zelf uploaden, ziet de werkgever niet.
 2. Heeft de werkgever een administratiekantoor dan ziet de werkgever ook de overzichten die het administratiekantoor voor zijn cliënt (= werkgever) in het dossier heeft geplaatst.
 3. Het administratiekantoor kan alleen zien wat hij aan overzichten naar de werkgevers heeft verstuurd. Wat de werkgevers en werknemers zelf uploaden, ziet het administratiekantoor niet.

De werknemers kunnen er dus vanuit gaan dat hun ‘deel’ van Mijn LoonDossier echt privé is wat de door henzelf geplaatste bestanden betreft. De werkgever noch de collega’s krijgen die in beeld.

Hetzelfde geldt voor werkgevers. Alles wat zij buiten Loon om op mijn.loondossier.nl plaatsen, is onzichtbaar voor de werknemers, en ook onzichtbaar voor het eventuele administratiekantoor.

Die lijn zet zich voort bij administratiekantoren. Alles wat het administratiekantoor buiten Loon op mijn.loondossier.nl plaatst, is alleen zichtbaar voor het administratiekantoor zelf. Dus onzichtbaar voor de werkgevers (cliënten) en diens werknemers.

Bestanden delen

De niet-zichtbaarheid van een bestand kan worden opgeheven door het te markeren en te kiezen voor ‘Deel met…’. Dan wilt u juíst dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere partij. Zo kan de werknemer het bestand met diens werkgever delen. En de werkgever kan bestanden delen met het (eventuele) administratiekantoor.

De optie ‘delen’ kan handig zijn bij bijvoorbeeld ID-kaarten, een verhuisbericht, urenbriefjes, declaraties, et cetera.

Back-ups op Mijn LoonDossier

U kunt back-ups van Loon ook op Mijn LoonDossier opslaan. Bij een crash bent u dan uw Loon-data niet kwijt want die staat veilig op het web. 

U kunt via het Loon-pakket direct een back-up vanaf Mijn LoonDossier herstellen. Dit kan ook als u reeds met Loon in de private cloud werkt, want dat is precies hetzelfde pakket als Loon op de pc, maar dan in de cloud.

Is een back-up naar Mijn LoonDossier nog nodig met Loon private cloud? Ja. Wij adviseren u evengoed een back-up te blijven maken naar het LoonDossier. Mocht het nodig zijn terug te gaan naar de gegevens van 'een dag ervoor', dan kunt u dit zelf beheren op Loon private cloud.

Mijn.Loondossier.nl, back-ups

Beveiliging

Onze Loon AangifteService (LAS) – waarmee maandelijks 100.000 werkgevers hun aangifte insturen – is beveiligd met zogeheten certificaten, sleutels en encrypties. Dankzij die state of the art beveiliging is er in al die jaren (sinds 2006) nog nooit een beveiligingsprobleem met LAS geweest.

Voor Mijn.LoonDossier.nl geldt uiteraard ook dat we die op en top voor u beveiligen. We realiseren ons dat juist bij gevoelige informatie als lonen de beveiliging optimaal moet zijn. Zo zult u zien dat het volledige webadres van mijn.loondossier.nl begint met https. Die ‘s’ staat voor Secure. Verder is ieder deel van de site grondig afgeschermd voor onbevoegden. Niemand anders dan uzelf kan erbij, dus ook uw werknemers en collega’s niet.

Anderzijds: de veiligheid van het internet kan nooit voor 100% worden gegarandeerd. Door niemand. Maar u mag ervan uit gaan dat Loon Salarissoftware de beste beveiligingsmethoden en -technieken toepast om de salarisgegevens van u, uw werknemers en uw eventuele cliënten te beschermen.

Wilt u tot in detail weten hoe de veiligheid en infrastructuur van mijn.loondossier.nl (en onze overige websites) in elkaar steekt? Leest u dan Beveiliging MIjn LoonDossier, opgesteld door onze IT-afdeling.

Verdere ontwikkelingen

Waar gaan we in de toekomst heen met Loon? In het kort: naar het web! Daar zijn we met Mijn LoonDossier al mee begonnen. De site wordt in de toekomst hét communicatiekanaal tussen het administratiekantoor, de werkgever en de werknemers.

De mogelijkheden via het web zijn enorm. U en wij zullen daar - stap voor stap - steeds meer gebruik van gaan maken. Het plan is dat we de werkgevers en administratiekantoren werk uit handen kunnen gaan nemen door naast de loonstroken en jaaropgaven ook bijvoorbeeld werk- en verzuimbriefjes, verhuisberichten, verlofaanvragen enzovoort in de dossiers op te nemen.

Kortom: Mijn LoonDossier gaat het iedereen makkelijker maken!