Handleidingen

 

Snel aan de slag met Loon 2023. Voor nieuwe gebruikers...
Video Snel aan de slag met Loon 2023. Voor nieuwe gebruikers...(Vimeo)
Algemene handleiding Loon 2023 (html)...
Algemene handleiding Loon 2023 (pdf, 305 pagina's, 28 Mb)...
Uitleg Loon-abonnement. Wat kan wel, en wat niet?...

Loon 2023

Installatie Loon 2023...  
Importhandleiding van Loon 2022 naar Loon 2023...  
Thuiswerkvergoeding...  
Uitleg Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...  
Aanpassen premies Werkhervattingskas...  
Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon...  
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2023...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2023...  
Pensioenuitkering...  
Eigen pensioenregeling...  
Melding afrekenen WKR in 2023...  
Correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de loonaangifte?...  
Loonstrook 2023. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...  
Cumulatieve methode (VCR) 2023...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023...  
Release Notes 2023...  

Loon Portaal (Loon Online)

UitlegFilmpje. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?...  
UitlegDocument. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?...  
Faq's Loon Online (Loon Portaal)...  
Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online (Loon Portaal)...  
Geen verbinding met Loon Portaal? Windows-machine...  
Mailen vanuit Loon...  
Beveiliging Loon...  
Loon in een Linux-Ubuntu-omgeving?...  

Werkgever

Uitleg sectoren met grondslag voor pensioenpremies...  
Sectoren met grondslag. Toeslag mee in de pensioenpremie?...  
Berekening pensioenpremie bij part-timer...  
Pensioenuitkering...  
Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?...  
Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven...  
Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven...  
Pensioen via Stipp in groepen buiten de 52 Uitzend ABU/NBBU...  
Inlenersbeloning 52 Uitzendbedrijven...  
Uitzendkrachten in de Bouw...  
Bijzondere werknemers...  
Auto van de zaak, 2023...  
Auto van de zaak, 2022...  
Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling ...  
Lease-fiets van de zaak...  
Andere risicogroep voor de fiscus...  
Koopdagen...  

Berekenen

Gegevens voor de verloningen...  
Resultaten van verlonen (serieberekenen)...  
Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om?...  
Toeslagen samenvoegen bij overwerk...  
Loonbeslag en betalingsregelingen...  
Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?...  
Seniorenregeling...  
Premie PAWW in Loon...  
Vakantiegeld berekenen...  
Afkoop pensioen in eigen beheer...  
Overwerkpercentages in Loon......  
Import loonuren en loondagen voor oproepkrachten...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023...  
Transitievergoeding...  
Vergoeding niet nakoming aanzegplicht...  
Aanvullend geboorteverlof (WIEG)...  
Betaald ouderschapsverlof...  
Wachtdagen en (deels) doorbetalen bij ziekte...  
Nabetalingen bij werknemer uit dienst...  
Halverwege periode in of uit dienst ...  
Verloning AOW-gerechtigde werknemer...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA...  
Werknemer met uitkering. Direct of werkgeversbetaling...  
Werknemer met WGA-uitkering...  
Werknemer met Zieketwet-uitkering...  
Eigen pensioenregeling (niet-cao)...  
Berekening pensioenpremie bij part-timer...  
Herrekenen en opnieuw verlonen...  
Historische lonen en het verschillenjournaal...  
Loonkostenvoordelen...  

Loonaangifte

Jaarwerk 2022...  
Melding afrekenen WKR in 2022...  
Aangifte loonheffingen...  
Overzichten na de aangifte loonheffingen...  
Correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de loonaangifte?...  
Verschil bedragen journaalpost en aangifte?...  
Verandering loonheffingennummer met terugwerkende kracht, en tijdens het jaar...  
Importeren aangifte loonheffingen vanuit ander salarispakket...  

Pensioenopgaven

Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders...  
UPA Capgemini. Voorbereiden en inzenden sector 17 Detailhandel...  
UPA AZL. Voorbereiden en inzenden o.a. groep Levensmiddelen...  
UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden (sector 35 Zorg en Welzijn)...  
Uniforme pensioenaangifte PGB...  
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel Pensioenuitvoering...  
Uniforme pensioenaangifte Stichting USAG...  
Sector Bouw. Pensioenopgave naar APG...  
Sector 18 Reiniging. Pensioenopgave naar APG...  

Overzichten

Afdrukken blanco loonstrook...  
Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?...  
Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon...  
Export journaalpost naar KING Online (voorheen iMUIS)...  
Export journaalpost naar Twinfield...  
Export journaalpost naar Exact...  
Export journaalpost naar SnelStart...  
Export journaalpost naar Yuki...  
Historische lonen en het verschillenjournaal...  
Individueel ontwikkelbudget via De Leerrekening...  

Mijn LoonDossier (mijn.loondossier.nl)

Algemeen (korte uitleg)...  
Loon-gebruikers (uitgebreide uitleg)...  
Cliënten administratiekantoor, lange uitleg...  
Cliënten administratiekantoor, korte uitleg...  
Werknemers (korte uitleg)...  
For employees (in English)...  
For client administrative office (in English)...  
Serie-overzichten naar uw cliënt via mijn.loondossier.nl...  
Wachtwoord of gebruikersnaam kwijt / niet ontvangen voor mijn.loondossier.nl...  
Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl...  
mijn.loonDossier.nl, App werkGever...  
mijn.loonDossier.nl, App werkNemer...  
mijn.loonDossier.nl, App werkNemer, Android...  
mijn.loonDossier.nl, App Administratiekantoor...  
Beveiliging mijn.loondossier.nl (technische uitleg)...  
Verbeterde beveiliging mijn.loondossier.nl (niet-technische uitleg)...  
Uitzetten tweestaps-verificatie Mijn LoonDossier...  
Werkgever overzetten van het ene administratiekantoor naar het andere...  
Back-ups maken en herstellen via Mijn LoonDossier...  

Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof via de Agenda...  
Saldomutatie via de Agenda...  
Werkuren oproepkrachten via Agenda...  
Verlofopbouw in dagen, of in geld?...  

Reserveringen

Reservering voor o.a. 13e maand...  
Reserveringen, kosten werkgever...  
Reservering eerste verloning van het jaar wijkt af...  
Reserveringen Uitzendbranche...  
Reserveringsperiode extra of juist minder bij vakantiegelduitbetaling...  
Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald...  
Persoonlijk Keuzebudget, 32 Goederenvervoer...  

Instellingen en voorkeuren

Problemen met e-mailen vanuit Loon?...  
Uitschakelen Outlook-melding bij e-mailen loonstroken...  

Arbeidsrechtelijk

Arbeidsovereenkomsten via Loon...  
Onderwerpen Arbeidsovereenkomst. Alfabetisch...  
Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon...  
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in Loon...  

Aandachtpunten per sector

Aandachtspunten sector 01 Agrarische bedrijven...  
Aandachtspunten sector 03 Bouw...  
Aandachtspunten sector 03 Bouw UTA...  
Aandachtspunten sector 12 Metaal en Techniek...  
Aandachtspunten sector 17 Detailhandel...  
Aandachtspunten sector 18 Reiniging...  
Aandachtspunten sector 28 Taxivervoer...  
Aandachtspunten sector 32 Goederenvervoer...  
Aandachtspunten sector 33 Horeca...  
Aandachtspunten sector 35 Zorg en Welzijn...  
Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven...  
Aandachtspunten sector 53 Beveiliging...  

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling, de theorie...  
Werkkostenregeling, in Loon...  
Werkkostenregeling, lijst van vergoedingen en verstrekkingen...  
Fiets ter beschikking gesteld en WKR. Stroomschema...  
Cafetariaregeling in Loon...  

Diverse

Favorieten toevoegen in Loon...  
Cumulatief Voortschrijdend Rekenen (VCR)...  
Loon Vandaag...  
Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand ...  
SEPA-betalingen met Loon...  
Import in Loon vanuit HRM- of en tijdsregistratiepakket...  
Bewaartermijnen en controle fiscus...  
Back-ups maken en herstellen...  
Machtiging aan Loon om gegevens te bekijken...  
Problemen met e-mailen vanuit Loon?...  
Starten of stoppen administratie tijdens het jaar...  
Overnemen of overdragen Loon-administratie tijdens het jaar...  
Loon Salarissoftware niet meer telefonisch bereikbaar. Redenen stopzetting ...  

AVG

Toelichting Verwerkersovereenkomst (AVG)...  
Maatregelen verder dan AVG voorschrijft...  
Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2023...  
Privacy statement...  
Cookie-beleid...  
Verwerkingsregister Loon Salarissoftware...  
Back-up naar Loon met maar 1 werkgever...  

Loon 2022

Installatie Loon 2022...  
Importhandleiding van Loon 2021 naar Loon 2022...  
Thuiswerkvergoeding (nieuw per 2022...  
Uitleg Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...  
Aanpassen premies Werkhervattingskas...  
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2022...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2022...  
Pensioenuitkering...  
Eigen pensioenregeling...  
Melding afrekenen WKR in 2022...  
Correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de loonaangifte?...  
Aandachtspunten 00 Levensloopuitkering 61+...  
Wijzigingen uitzendbranche, 2022...  
Loonstrook 2022. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...  
Cumulatieve methode (VCR) 2022...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2022...  
Beveiliging Google-account voor uw LoonMail, per 30 mei 2022...  
Release Notes 2022...