We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Handleidingen


Aan de slag

Algemene handleiding Loon 2024 (html)
Algemene handleiding Loon 2024 (pdf, 265 pagina's, 23 Mb)
Snel aan de slag met Loon 2024. Voor nieuwe gebruikers
Snel aan de slag met Loon. Video (Vimeo). Voor nieuwe gebruikers
Loon Vandaag  
Importhandleiding van Loon 2023 naar Loon 2024  
Installatie Loon 2024  
Loonstrook 2024. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering  
UitlegDocument. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?  
UitlegFilmpje. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?  
Release Notes 2024  

Loon Portaal

Faq's Loon Online (Loon Portaal)  
Verbinding met Loon Portaal werkt niet?  
Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online (Loon Portaal)  
RDP-methode. Printen en uitwisselen van bestanden  
Web-methode. Andere manier verbinden Loon Portaal  
Web-methode. Printen en uitwisselen van bestanden  
Bestand verplaatsen eigen apparaat naar Loon Portaal  
Linux-Ubuntu-omgeving?  

Instellingen en voorkeuren

Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)  
Werkhervattingskas, aanpassen premies  
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2024  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2024  
Risicogroep anders dan voor de fiscus  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2024  
Loonkostenvoordelen  
Favorieten toevoegen in Loon  
Toeslagen samenvoegen bij overwerk  
Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?  

Sectorspecifieke zaken

Aandachtspunten sector Agrarische bedrijven (01)  
Aandachtspunten sector Bouw (03)  
Aandachtspunten sector Bouw UTA (03)  
Aandachtspunten sector Metaal en Techniek (12)  
Aandachtspunten sector Detailhandel (17)  
Aandachtspunten sector Reiniging (18)  
Aandachtspunten sector Taxivervoer (28)  
Aandachtspunten sector Goederenvervoer (32)  
Aandachtspunten sector Horeca (33)  
Aandachtspunten sector Zorg en Welzijn (35)  
Aandachtspunten sector Uitzendbedrijven (52)  
Aandachtspunten sector Beveiliging (53)  
Koopdagen  
Individueel ontwikkelbudget, 17 Retail non-food  
Persoonlijk Keuzebudget, 32 Goederenvervoer  
Verloningen en fasenbepaling in de sector 52 Uitzendbedrijven (ABU, NBBU)  
Uitzendbranche reserveringen  
Uitzendkrachten in de Bouw  
Inlenersbeloning 52 Uitzendbedrijven  

Berekenen

Minimumuurlonen (vanaf 2024)  
Cumulatief voortschrijdend rekenen (VCR)  
Gegevens voor de verloningen  
Resultaten van verlonen (verloningsscherm)  
Halverwege periode in of uit dienst  
Herrekenen en opnieuw verlonen  
Historische lonen en het verschillenjournaal  
Nabetalingen bij werknemer uit dienst  
Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om?  
Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?  
Overwerkpercentages in Loon  
Cafetariaregeling in Loon  
PAWW in Loon  
AOW-gerechtigde werknemer, verloning  
Pensioenuitkering  
Transitievergoeding  
Aanzegplicht, vergoeding niet nakoming  
Loonbeslag en betalingsregelingen  
Werkkostenregeling (WKR), melding afrekenen in 2023  
Looncomponenten en werkuren Video (Vimeo)  
Vergoedingen en verstrekkingen Werkkostenregeling. Lijst  
Werkkostenregeling, de theorie  
Werkkostenregeling, werking in Loon  

Reserveringen

Vakantiegeldreservering  
Vakantiegelduitbetaling, reserveringsperiode extra of juist minder?  
13e maand / eindejaars. Reserveringen  
Eerste verloning van het jaar, reservering wijkt af  
Kosten werkgever, reserveringen  

Loonaangifte

Aangifte loonheffingen (Loonaangifte). Algemene uitleg  
Loonaangifte, correctie voorgaand loonjaar  
Loonheffingennummer. Verandering met terugwerkende kracht, en tijdens het jaar  
Overzichten na de aangifte loonheffingen  
Verschil bedragen journaalpost en aangifte?  
Importeren aangifte loonheffingen vanuit ander salarispakket  

Pensioenpremie en -aangifte

Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders  
Appel Pensioenuitvoering. Slagers e.a.  
APG. (Af)Bouw e.a.  
APG. Reiniging  
AZL. VLEP, Levensmiddelen en Rijn- en binnenvaart  
Capgemini. Detailhandel  
PGB. Grafimedia e.a.  
PGGM. Zorg en Welzijn  
Stipp Pensioen. Groepen buiten de 52 Uitzend ABU/NBBU  
Stichting USAG. Schildersbedrijven  
Stichting PAWW (Private Aanvulling WW & WGA)  
Eigen pensioenregeling  
Grondslag voor pensioenpremies (pensioen-uurloon)  
Grondslag (pensioen-uurloon). Toeslag mee in de pensioenpremie?  
Pensioenpremie-berekening bij part-timer  
Kindverlof en pensioen  

Verlof en verzuim

Ziekte: Wachtdagen, deels doorbetalen en no-riskpolis  
Zwangerschapsverlof  
Aanvullend geboorteverlof (WIEG)  
Betaald ouderschapsverlof  
Seniorenregeling  
Verzuim en verlof via de Agenda  
Verzuim en verlof via de Agenda. Video (Vimeo)  
Werkuren oproepkrachten via Agenda  
Verlofopbouw in dagen, of in geld?  
A.s.r. insturen gegevens  

Vervoer en thuiswerk

Auto van de zaak, 2024  
Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling  
Lease-fiets van de zaak  
Fiets en de Werkkostenregeling. Stroomschema  
Thuiswerkvergoeding  

Overzichten

Serie-overzichten naar uw cliënt via Mijn LoonDossier  
Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?  
Export journaalpost Exact  
Export journaalpost KING Online (voorheen iMUIS)  
Export journaalpost SnelStart  
Export journaalpost Twinfield  
Export journaalpost Yuki  
SEPA-betalingen met Loon  
Historische lonen en het verschillenjournaal  
Jaarwerk 2023  
Blanco loonstrook afdrukken  

Uitkeringen

WGA-uitkering  
Zieketwet-uitkering  
Uitkering werknemer. Direct of werkgeversbetaling  

Mijn LoonDossier

Mijn LoonDossier Uitgebreide uitleg  
Mijn LoonDossier, uitleg werkgever  
Mijn LoonDossier, uitleg werknemers  
App werkNemer, Mijn LoonDossier  
App werkNemer, Android, Mijn LoonDossier  
App werkGever, Mijn LoonDossier  
Client administrative office (in English). Explanation Mijn LoonDossier  
Employees (in English). Explanation Mijn LoonDossier  

Beveiliging en privacy

Beveiliging Loon  
Cookie-beleid  
Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2024  
Privacy statement  
Toelichting Verwerkersovereenkomst  
Verwerkingsregister Loon Salarissoftware  
Beveiliging Mijn LoonDossier. Niet-technische uitleg  
Beveiliging Mijn LoonDossier. Technische uitleg  

Overig

Arbeidsovereenkomsten via Loon  
Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch  
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in Loon  
Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon  
IKV-nummers. Aanpassen of niet?  
Bijzondere werknemers  
Administratie (Loon) overnemen of overdragen tijdens het jaar  
Administratie starten of stoppen tijdens het jaar  
Back-ups maken en herstellen  
Bewaartermijnen en controle fiscus  
HRM- of en tijdsregistratiepakket. Import in Loon  
Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand  
Machtiging aan Loon Salarissoftware om gegevens te bekijken  
Google-account, Beveiliging LoonMail. Per 30 mei 2022  

Loon 2023 & oudere jaren

Installatie Loon 2023  
Release Notes 2023  
Auto van de zaak, 2023  
Levensloopuitkering 61+ (sector 00)  
Loonaangifte, correctie voorgaand loonjaar  
Loonstrook 2023. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering  
Werkkostenregeling (WKR), melding afrekenen in 2023  
Uitzendbranche, wijzigingen 2022