Handleidingen

Abonnement op Loon. Wat kan wel, en wat niet?...
Algemene handleiding Loon 2023 (html)...
Algemene handleiding Loon 2023 (pdf, 305 pagina's, 28 Mb)...
Snel aan de slag met Loon 2023. Voor nieuwe gebruikers...
Snel aan de slag met Loon 2023. Video (Vimeo). Voor nieuwe gebruikers...

Loon 2023

Cumulatieve methode (VCR) 2023...  
Eigen pensioenregeling...  
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2023...  
Importhandleiding van Loon 2022 naar Loon 2023...  
Installatie Loon 2023...  
Loonaangifte, correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de aangifte?...  
Loonstrook 2023. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...  
Pensioenuitkering...  
Release Notes 2023...  
Thuiswerkvergoeding...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2023...  
Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...  
Werkhervattingskas, aanpassen premies ...  
Werkhervattingskas, vertaling beschikking fiscus naar premies in Loon...  
Werkkostenregeling (WKR), melding afrekenen in 2023...  

Loon Portaal (Loon Online)

Beveiliging Loon...  
Faq's Loon Online (Loon Portaal)...  
Linux-Ubuntu-omgeving?...  
Mailen vanuit Loon...  
Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online (Loon Portaal)...  
RDP-methode. Printen en uitwisselen van bestanden...  
UitlegDocument. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?...  
UitlegFilmpje. Loon Op Proef, hoe zet ik die startklaar?...  
Verbinding met Loon Portaal werkt niet?  
Web-methode. Andere manier verbinden Loon Portaal...  
Web-methode. Printen en uitwisselen van bestanden...  

Werkgever

ABU Uitzendbedrijven. Verloningen en fasenbepaling in de sector ...  
Auto van de zaak, 2022...  
Auto van de zaak, 2023...  
Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling ...  
Bijzondere werknemers...  
Grondslag voor pensioenpremies (pensioen-uurloon)...  
Grondslag (pensioen-uurloon). Toeslag mee in de pensioenpremie?...  
Inlenersbeloning 52 Uitzendbedrijven...  
Koopdagen...  
Lease-fiets van de zaak...  
NBBU Uitzendbedrijven. Verloningen en fasenbepaling in de sector ...  
Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband?...  
Pensioenpremie. Berekening bij part-timer...  
Pensioenuitkering...  
Risicogroep anders dan voor de fiscus...  
Stipp Pensioen. Groepen buiten de 52 Uitzend ABU/NBBU...  
Uitzendkrachten in de Bouw...  

Berekenen

Aanvullend geboorteverlof (WIEG)...  
Aanzegplicht, vergoeding niet nakoming ...  
Afkoop pensioen in eigen beheer...  
AOW-gerechtigde werknemer, verloning...  
Betaald ouderschapsverlof...  
Eigen pensioenregeling (niet-cao)...  
Gegevens voor de verloningen...  
Halverwege periode in of uit dienst ...  
Herrekenen en opnieuw verlonen...  
Historische lonen en het verschillenjournaal...  
Import loonuren en loondagen voor oproepkrachten...  
Kindverlof en pensioen...  
Loonbeslag en betalingsregelingen...  
Looncomponenten en werkuren Video (Vimeo)  
Loonkostenvoordelen...  
Nabetalingen bij werknemer uit dienst...  
Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om?...  
Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?...  
Overwerkpercentages in Loon......  
PAWW in Loon...  
Pensioenpremie-berekening bij part-timer...  
Resultaten van verlonen (serieberekenen)...  
Seniorenregeling...  
Toeslagen samenvoegen bij overwerk...  
Transitievergoeding...  
Uitkering werknemer. Direct of werkgeversbetaling...  
Vakantiegeld berekenen...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2023...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA...  
Wachtdagen en (deels) doorbetalen bij ziekte...  
WGA-uitkering...  
Zieketwet-uitkering...  
Zwangerschapsverlof...  

Loonaangifte (Aangifte loonheffingen)

Aangifte loonheffingen (Loonaangifte). Algemene uitleg...  
Correctie in het vorige jaar. Hoe mee in de loonaangifte?...  
Importeren aangifte loonheffingen vanuit ander salarispakket...  
Jaarwerk 2022...  
Loonheffingennummer. Verandering met terugwerkende kracht, en tijdens het jaar...  
Overzichten na de aangifte loonheffingen...  
Verschil bedragen journaalpost en aangifte?...  
WKR afrekenen in 2022...  

Pensioenopgaven (UPA en LPG)

Appel Pensioenuitvoering. Slagers e.a....  
APG. (Af)Bouw e.a....  
APG. Reiniging...  
AZL. VLEP, Levensmiddelen en Rijn- en binnenvaart...  
Capgemini. Detailhandel...  
PGB. Grafimedia e.a....  
PGGM. Zorg en Welzijn...  
Stichting USAG. Schildersbedrijven...  
Voorbereiden periodieke opgaven pensioenuitvoerders...  

Overzichten

Blanco loonstrook afdrukken...  
Click en Claim via Loon. Aanmaken uploadbestand ...  
Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?...  
Export journaalpost Exact...  
Export journaalpost KING Online (voorheen iMUIS)...  
Export journaalpost SnelStart...  
Export journaalpost Twinfield...  
Export journaalpost Yuki...  
Historische lonen en het verschillenjournaal...  
Individueel ontwikkelbudget via De Leerrekening...  

Mijn LoonDossier (mijn.loondossier.nl)

Administratiekantoor, cliënten. Korte uitleg Mijn LoonDossier...  
Algemeen, Mijn LoonDossier. Korte uitleg...  
Algemeen, Mijn LoonDossier Uitgebreide uitleg...  
App Administratiekantoor, Mijn LoonDossier...  
App werkNemer, Mijn LoonDossier...  
App werkNemer, Android, Mijn LoonDossier...  
App werkGever, Mijn LoonDossier...  
AVG. Loonstrook e-mailen nog toegestaan? Veilig alternatief: Mijn LoonDossier...  
Back-ups maken en herstellen via Mijn LoonDossier...  
Beveiliging Mijn LoonDossier. Niet-technische uitleg)...  
Beveiliging Mijn LoonDossier. Technische uitleg...  
Client administrative office (in English). Explanation Mijn LoonDossier...  
Employees (in English). Explanation Mijn LoonDossier...  
Overzetten werkgever van ene administratiekantoor naar het andere...  
Serie-overzichten naar uw cliënt via Mijn LoonDossier...  
Tweestaps-verificatie Mijn LoonDossier uitzetten ...  
Wachtwoord of gebruikersnaam kwijt / niet ontvangen voor Mijn LoonDossier...  
Werknemers. Korte uitleg Mijn LoonDossier...  

Verzuim en verlof via Agenda

Saldomutatie via de Agenda...  
Verlofopbouw in dagen, of in geld?...  
Verzuim en verlof via de Agenda...  
Verzuim en verlof via de Agenda. Video (Vimeo)  
Werkuren oproepkrachten via Agenda...  

Reserveringen

13e maand / eindejaars. Reserveringen...  
Eerste verloning van het jaar, reservering wijkt af...  
Kosten werkgever, reserveringen...  
Persoonlijk Keuzebudget, 32 Goederenvervoer...  
Uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald...  
Uitzendbranche reserveringen...  
Vakantiegelduitbetaling, reserveringsperiode extra of juist minder? ...  

Instellingen en voorkeuren

E-mailen vanuit Loon?...  
Outlook-melding uitschakelen bij e-mailen loonstroken...  

Arbeidsrechtelijk

Arbeidsovereenkomsten via Loon...  
Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch...  
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in Loon...  
Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon...  

Aandachtspunten per sector

Aandachtspunten sector Agrarische bedrijven (01)...  
Aandachtspunten sector Beveiliging (53)...  
Aandachtspunten sector Bouw (03)...  
Aandachtspunten sector Bouw UTA (03)...  
Aandachtspunten sector Detailhandel (17)...  
Aandachtspunten sector Goederenvervoer (32)...  
Aandachtspunten sector Horeca (33)...  
Aandachtspunten sector Metaal en Techniek (12)...  
Aandachtspunten sector Reiniging (18)...  
Aandachtspunten sector Taxivervoer (28)...  
Aandachtspunten sector Uitzendbedrijven (52)...  
Aandachtspunten sector Zorg en Welzijn (35)...  

Werkkostenregeling

Cafetariaregeling in Loon...  
Fiets en de Werkkostenregeling. Stroomschema...  
Vergoedingen en verstrekkingen Werkkostenregeling. Lijst...  
Werkkostenregeling, de theorie...  
Werkkostenregeling, werking in Loon...  

Diverse

Administratie (Loon) overnemen of overdragen tijdens het jaar...  
Administratie starten of stoppen tijdens het jaar...  
Back-ups maken en herstellen...  
Bewaartermijnen en controle fiscus...  
Cumulatief Voortschrijdend Rekenen (VCR)...  
E-mailen vanuit Loon?...  
Favorieten toevoegen in Loon...  
HRM- of en tijdsregistratiepakket. Import in Loon...  
Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand ...  
Loon Vandaag...  
Machtiging aan Loon Salarissoftware om gegevens te bekijken...  
SEPA-betalingen met Loon...  
Telefonisch niet meer bereikbaar, Loon Salarissoftware. Redenen stopzetting ...  

AVG

Back-up naar Loon met maar 1 werkgever...  
Cookie-beleid...  
Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2023...  
Maatregelen verder dan AVG voorschrijft...  
Privacy statement...  
Toelichting Verwerkersovereenkomst...  
Verwerkingsregister Loon Salarissoftware...  

Loon 2022

Cumulatieve methode (VCR) 2022...  
Eigen pensioenregeling...  
Eigenrisicodrager invoeren in Loon 2022...  
Google-account, Beveiliging LoonMail. Per 30 mei 2022...  
Importhandleiding van Loon 2022 naar Loon 2022...  
Installatie Loon 2022...  
Levensloopuitkering 61+ (sector 00)...  
Loonaangifte, correctie in het vorige jaar. Hoe gaat die mee in de aangifte?...  
Loonstrook 2022. Van Arbeidskorting tot Zorgverzekering...  
Pensioenuitkering...  
Release Notes 2022...  
Thuiswerkvergoeding...  
Verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2022...  
Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA 2022...  
Werkhervattingskas (WGA, ZW-flex)...  
Werkhervattingskas, aanpassen premies ...  
Werkhervattingskas, vertaling beschikking fiscus naar premies in Loon...  
Thuiswerkvergoeding (nieuw per 2022...  
Werkkostenregeling (WKR), melding afrekenen in 2022...  
Uitzendbranche, wijzigingen 2022...