Loon Salarissoftware - Alle handleidingen Loon

Algemene handleiding

Lees de Algemene handleiding Loon voor informatie over het gebruik van Loon.

Detailhandleidingen

Hieronder vindt u een lijst van handleidingen over een specifiek onderwerp.

00_WGA_uitkering 00 Uitkering W.G.A.
00_Ziektewet_uitkering 00 Uitkering Ziektewet
0900_nummer_Loon_gestopt Loon niet meer telefonisch bereikbaar
42_Groothandel_levensmiddelen_Horeca Nieuwe groep: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)
65-plusser_uitleg Verloning AOW-gerechtigde leeftijd
Aandachtspunten_00_Levensloopuitkering_61_plus Groep 00 Levensloopuitkering 61+. Import in Loon 2022
Aanpassen_Werkhervattingskas_2022 Aanpassen premies Werkhervattingskas
Aanvullend_geboorteverlof Aanvullend geboorteverlof WIEG
Aanzegging_Verlenging_Bevestiging Aanzeggen_Verlengen_Bevestigen
Abonnement_Loon_uitleg Uitleg abonnement Loon
afkoop_pensioen_in_eigen_beheer Afkoop pensioen in eigen beheer
Agenda_saldomutatie Saldomutatie agenda
Andere_risicogroep_voor_de_fiscus Andere risicogroep voor de fiscus
ArbeidsovereenkomstABC De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch
Arbeidsovereenkomsten_basis Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon
Auto_van_de_zaak_2022 (Bestel)Auto van de zaak in Loon
Auto_zaak_60_mnd_voorbij Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling
AVG_extra_maatregelen_Loon Extra maatregelen AVG Loon Salarissoftware
AVG_loonstrook_mail_en_MLD Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Alternatief: mijn.loondossier.nl
Backups Backups maken en herstellen in Loon
Backups_MijnLoonDossier Back-ups maken en herstellen via Mijn LoonDossier
Backup_met_1_wg Back-up naar Loon met maar 1 werkgever
Beveiliging_Google-account_LoonMail Beveiliging Google-account voor uw LoonMail
Beveiliging_mijn.loondossier.nl Beveiliging mijn.loondossier.nl
Bewaartermijn Bewaartermijn
BijzondereWerknemers Opting-in en pseudo wn's. En wn's met afwijkende tabel.
Blanco_loonstrook_afdrukken Blanco loonstrook afdrukkken
Cafetariaregeling_in_Loon Cafetariaregeling in Loon
Click_Claim_via_Loon Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon
Cookie-beleid Cookie-beleid Loon Salarissoftware B.V.
Correctie_loonaangifte_over_jaargrens Correctie loonaangifte over de jaargrens
CumulatieveMethode Cumulatieve methode, VCR, Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
DigitaleAangifteMetLoon Aangiften loonheffingen, loonaangifte
Eigenrisicodragers2022 Eigenrisicodrager, eigen risicodrager
Eigen_pensioenregeling_2022 Eigen pensioenregeling
Eigen_werknemerslijsten Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?
Emailen_vanuit_Loon_doet_het_niet Mailen vanuit Loon Online
Email_uitleg_en_troubleshooting E-mailen vanuit Loon. Uitleg en probleemoplossing
Export_journaalpost_naar_Exact Export journaalpost naar Exact
Export_journaalpost_Yuki Export journaalpost naar Yuki
Export_naar_Twinfield Export journaalpost naar Twinfield
Extra_periode_2020 Extra periode 2020, week 53
Fashion_Sport_Lifestyle_Woninginrichting Nieuwe groep: 17 Fashion, Sport en Lifestyle (Woninginrichting)
Favorieten_in_Loon Favorieten in Loon
Fiets_WKR_stroomschema Fiets onder de WKR. Stroomschema
Foutmelding_Windows_update Foutmelding na Windows-update 'Onbekende database-indeling'
Gedeeltelijke_teruggaaf_basispremie_WAO Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013
Gegevens_voor_verloningen Gegevens voor verloning
Goederenvervoer_PKB Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer. PKB
Herrekenen_en_opnieuw_verlonen Herrekenen en opnieuw verlonen
Historische_lonen Historische lonen, en verschillenjournaal
Importeren_dagen_uren Importeren van loonuren en –dagen uit csv-bestand
Importhandleiding Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021
ImportLoonaangifte Import loonaangifte uit ander salarispakket.XML
Import_extern_HRM_pakket Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)
Inlenersbeloning_Sector_52_Uitzendbedrijven 52 Uitzendbedrijven, Inlenersbeloning
InstallatieLoon2022 Installatie Loon Online 2022
Jaarwerk_2021 Jaarwerk 2021
KING_en_Loon_Salarissoftware iMUIS en jp Loon Salarissoftware
Koopdagen Koopdagen 55+
Kostprijsberekening_03_Bouw_2012 Kostprijsberekening 2012 sector 03 Bouw en 03 UTA Bouw
Leasefiets_van_de_zaak Lease-fiets van de zaak. 7% bijtelling
Leerrekening_IOB_via_Loon Individueel Ontwikkelbudget via Leerrekening. 17 Non-food
Levensloopregeling Levensloopregeling
Levensloop_Vitaliteitsregeling_spaarloon Levensloopregeling, vitaliteitsregeling en spaarloon
Licentie_en_verwerkersovereenkomst_Loon_2022 Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2022
Lijst_WKR_uitgebreid Vergoeding of verstrekking WKR
Linux_Loon_Online Loon Online met Linux-Ubuntu
Loonbeslag_betalingsregelingen Loonbeslag betalingsregelingen
LoonDossier_gebruikersnaam_wachtwoord Gebruikersnaam wachtwoord LoonDossier
Loonkostenvoordelen Loonkostenvoordelen
LoonOnline_beveiliging Beveiliging Loon Online
LoonVandaag Loon vandaag
Loon_Online_FAQs Faq's Loon Online
Loon_Online_mapstructuur Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online
Loon_Online_start Starten met Loon Online
Loon_Online_start_rdp_Mac_OS Loon Online. Rdp-file voor Apple Mac OS
Loon_release_notes_2020 Loon release notes 2020
Loon_release_notes_2021 Loon release notes 2021
Loon_release_notes_2022 Loon release notes 2022
LPG_Bouw LPG Bouw via APG
LPG_Reiniging LPG sector 18 Reiniging via APG (vorrheen Cordares)
Machtiging_toegang_Loongegevens Machtiging toegang Loon-gegevens
Mijnloondossier Mijn.loondossier.nl, LoonDossier, Uitgebreid
Mijnloondossier_algemeen Mijn.loondossier.nl, Algemeen
Mijnloondossier_app_Admin App Mijn.loondossier. Administratiekantoor
Mijnloondossier_app_wg App Mijn.loondossier
Mijnloondossier_app_wN App Mijn.loondossier, werknemer
Mijnloondossier_app_wN_ANDROID App Mijn LoonDossier voor Androids
Mijnloondossier_werkgever Mijn.loondossier.nl, klant admin.kantoor
Mijnloondossier_werkgever_klant_adminkantoor Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor
Mijnloondossier_werkgever_klant_adminkantoor_Engels Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor. Engelstaliig
Mijnloondossier_werknemer Mijn.loondossier.nl werknemer
Mijnloondossier_werknemer_Engels Mijn.loondossier.nl. English, for employees
MLD_tweestapsverificatie_uitzetten tweestaps-verificatie Mijn LoonDossier
MLD_uitbreiding_beveiligingen Mijn LoonDossier. Uitbreiding beveiliging
Nabetalingen_anders Nabetalingen bij werknemer uit dienst
Netto_bruto_nieuw Netto naar bruto berekeningen
Niet_gerealiseerde_premiekortingen Niet-gerealiseerde premiekortingen
Nieuwe_wn_dienstverband Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband
Noodmaatregel_Overbrugging_Werkbehoud Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Opslagen_onregelmatigheidstoeslagen_nieuw opslagen en onregelmatigheidstoeslagen
Outlook_loonstroken Loonstroken emailen via Outlook. Melding uitschakelen.
Overnemen_of_overdragen_Loonadmin_tijdens_jaar Overnemen of overdragen Loonadministratie tijdens jaar
Overwerk_ander_opslagpercentage Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?
Overwerk_en_meeruren_vb_MenT Overwerk of meeruren oproepkracht
Overwerk_niet_in_pensioenaangifte
Overwerk_percentages_Loon Invoeren overwerkpercentages in Loon
Overwerk_vanaf_2018 Overwerk, overuren en meeruren in Loon
Overzichten_na_Loonaangifte Overzichten na loonaangifte
Parttimebreuk_pensioenpremie Part-timebreuk berekening pensioenpremie
PAWW_in_Loon PAWW in Loon
Pensioenaangifte_SA Pensioenaangiften Syntrus Achmea. Gestopt per 2018.
Pensioenpremie_toeslag Toeslag die meegaat in de pensioenpremie
Pensioenuitkering_2022 Werknemer met Pensioenuitkering
Premiekortingen Premiekortingen en subsidies tot en met 2017
Privacy_statement Privacy statement Loon Salarissoftware
Probleem_loonstrook_afdrukken Afdrukken loonstrook
Reserveringen Reserveringen. O.a. voor 13e maand.
Reserveringen_kosten_werkgever Reserveringen, kosten werkgever
Reserveringsbedrag_eerste_verloning_wijkt_af Afwijkend reserveringsbedrag januari
Resultaten_van_verlonen Serieverlonen
Sector_01_Agrarisch_bedrijf 01 Agrarisch bedrijf
Sector_03_Bouw 03 Bouw
Sector_03_UTA_Bouw 03 UTA Bouw
Sector_12_Metaal_en_techniek 12 Metaal en techniek
Sector_17_Detailhandel 17 Detailhandel
Sector_18_Reiniging 18 Reiniging
Sector_28_Taxivervoer 28 Taxivervoer
Sector_32_Goederenvervoer 32 Goederenvervoer
Sector_33_Horeca 33 Horeca
Sector_35_Zorg_en_Welzijn 35 Zorg en Welzijn
Sector_52_Uitzendbedrijven 52 Uitzendbedrijven
Sector_53_Beveilging 33 Horeca
Seniorenregeling Seniorenregeling
SEPA_omschrijving_en_kenmerk SEPA-betalingen, SEPA, IBAN
Serieoverzicht_naar_Mijnloondossier Serie-overzichten naar uw klant via mijn.loondossier.nl
Snelstart_SQL Exporteren journaalpost Loon naar SnelStart
Snel_aan_de_slag_Loon_ONLINE_2021 Snel aan de slag met Loon Online 2021
Snel_aan_de_slag_Loon_ONLINE_2022 Snel aan de slag met Loon 2022
Starten_of_stoppen_admin Starten of stoppen loonadministratie tijdens het jaar
Thuiswerkvergoeding Thuiswerkvergoeding, thuiswerkkosten
Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware
Toeslagen_samenvoegen_overwerk_loonsverhoging Toeslagen (looncomponenten) samenvoegen bij overwerk of na loonsverhoging 1e periode
Transitievergoeding Transitievergoeding
Uitkering_UWV Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling
UitlegArchiverenDienstverbanden Archivering oude dienstvervbanden na import
UitlegGrondslagen Grondslag berekening pensioenpremies 2019
UitlegLoonstrook2022 Uitleg loonstrook 2022
UitlegUitzendbedrijvenABU Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven
UitlegUitzendbedrijvenNBBU Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven
UITZENDReserveringen Reserveringen in de uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II
Uitzendwerk_Bouw Uitzendkrachten in de Bouw
UPA_AGH Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Appel Pensioenuitvoering
UPA_APPEL Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Appel Pensioenuitvoering
UPA_AZL Uniforme Pensioenaangifte (UPA) AZL
UPA_Capgemini Uniforme Pensioenaangifte (UPA) TKP
UPA_PGB Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB
UPA_PGGM_voorbereidingen Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGGM. Voorbereidingen
UPA_Stichting_USAG Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Stichting USAG via Loon
UPA_TKP Uniforme Pensioenaangifte (UPA) TKP
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022
Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?
Verandering_loonheffingennummer Verandering loonheffingennummer
Vergoeding_niet_nakoming_aanzegplicht Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht
Verlofopbouw_in_tijd_of_geld Verlofopbouw in dagen, of verlofopbouw in geld?
Verrekeningspercentages_loonheffingskorting verrekeningspercentages loonheffingskorting 2022
VerschilJpAangifte Verschil journaalpost en aangifte
Vertaling_beschikking_fiscus_Werkhervattingskas_naar_premies_in_Loon Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon
Verwerkingsregister_Loon_Salarissoftware Verwerkingsregister Loon Salarissoftware B.V.
verzuimverlofagenda Verzuim verlof via agenda
Voorbereiden_pensioenaangiften Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
Voordeelregel Voordeelregel
VrijwilligeVergoedingZVW_DGA_2022 Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Waarschuwing_SmartScreen_download_Loon Waarschuwing SmartScreen-filter bij downloaden Loon
Wab_en_Loon Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon
Wachtdagen_en_deels_doorbetalen Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte
WAS_proef WAS, WAS proef
Werkhervattingskas Uitleg premies Werkhervattingskas 2022
Werkkostenregeling Werkkostenregeling
Werknemer_halverwege_periode Werknemer halverwege periode in of uit dienst
WerkurenAgenda Werkuren oproepkrachten via Agenda
Wijzigingen_loonstroken_per_2018 Wijzigingen loonstroken per 2018
Wijzigingen_uitzendbranche_2022 Wijzigingen voor de 52 Uitzendbedrijven per 2022
WKR_bij_niet_alle_aangiften_2020 Afrekenen WKR in 2020
WKR_bij_niet_alle_aangiften_2022 Afrekenen WKR in 2022
WKR_in_Loon Werkkostenregeling in Loon
Wn_uit_dienst_reserveringen Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald
Zorgbonus Zorgbonus