Loon Salarissoftware - Alle handleidingen Loon

Algemene handleiding

Lees de Algemene handleiding Loon voor informatie over het gebruik van Loon.

Detailhandleidingen

Hieronder vindt u een lijst van handleidingen over een specifiek onderwerp.

00_WGA_uitkering 00 Uitkering W.G.A.
00_Ziektewet_uitkering 00 Uitkering Ziektewet
0900_nummer_Loon_gestopt Loon niet meer telefonisch bereikbaar
18_Reiniging_pensioenpremie_2014 18 Reiniging herziening pensioenpremie 2014
42_Groothandel_levensmiddelen_Horeca Nieuwe groep: 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)
65-plusser_uitleg Verloning AOW-gerechtigde leeftijd
Aanpassen_Werkhervattingskas_2019 Aanpassen premies Werkhervattingskas 2018
afkoop_pensioen_in_eigen_beheer Afkoop pensioen in eigen beheer
Agenda_saldomutatie Saldomutatie agenda
Andere_risicogroep_voor_de_fiscus Andere risicogroep voor de fiscus
ArbeidsovereenkomstABC De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch
Arbeidsovereenkomsten_basis Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon
Auto_van_de_zaak_2019 (Bestel)Auto van de zaak in Loon
Auto_zaak_60_mnd_voorbij Auto van de zaak, 60 maanden na eerste tenaamstelling
AVG_extra_maatregelen_Loon Extra maatregelen AVG Loon Salarissoftware
AVG_loonstrook_mail_en_MLD Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Alternatief: mijn.loondossier.nl
Backups Backups maken en herstellen in Loon
Backup_machtiging Machtiging voor back-up
Backup_met_1_wg Back-up naar Loon met maar 1 werkgever
Beveiliging_mijn.loondossier.nl Beveiliging mijn.loondossier.nl
Bewaartermijn Bewaartermijn
Bijtellingspercentages_auto_vanaf_2011 Bijtellingspercentages auto 2011 - 2020
BijzondereWerknemers Opting-in en pseudo wn's. En wn's met afwijkende tabel.
Blanco_loonstrook_afdrukken Blanco loonstrook afdrukkken
Cafetariaregeling_in_Loon Cafetariaregeling in Loon
Click_Claim_via_Loon Aanmaken uploadbestand Click en Claim via Loon
Cookie-beleid Cookie-beleid Loon Salarissoftware B.V.
Correctie_loonaangifte_over_jaargrens Correctie loonaangifte over de jaargrens
CumulatieveMethode Cumulatieve methode, VCR, Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
DigitaleAangifteMetLoon Aangiften loonheffingen, loonaangifte
Eigenrisicodragers2019 Eigenrisicodrager 2019
Eigen_pensioenregeling_2019 Eigen pensioenregeling
Eigen_werknemerslijsten Eigen werknemerslijsten. Hoe maakt u die?
Emailen_vanuit_Loon_doet_het_niet E-mailen vanuit Loon doet het niet
Export_journaalpost_naar_Exact Export journaalpost naar Exact
Export_naar_Twinfield Export journaalpost naar Twinfield
Fashion_Sport_Lifestyle_Woninginrichting Nieuwe groep: 17 Fashion, Sport en Lifestyle (Woninginrichting)
Favorieten_in_Loon Favorieten in Loon
Fiets_WKR_stroomschema Fiets onder de WKR. Stroomschema
Foutmelding_Windows_update Foutmelding na Windows-update 'Onbekende database-indeling'
Gedeeltelijke_teruggaaf_basispremie_WAO Gedeeltelijke teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013
Gegevens_voor_verloningen Gegevens voor verloning
Goederenvervoer_PKB Persoonlijk Keuzebudget sector Goederenvervoer. PKB
Herrekenen_en_opnieuw_verlonen Herrekenen en opnieuw verlonen
Historische_lonen Historische lonen, en verschillenjournaal
Importeren_dagen_uren Importeren van loonuren en –dagen uit csv-bestand
Importhandleiding Import gegevens Loon 2018 naar Loon 2019
ImportLoonaangifte Import loonaangifte uit ander salarispakket.XML
Import_extern_HRM_pakket Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)
InstallatieLoon2019 Installatie Loon 2019
Jaarwerk_2018 Jaarwerk 2018
Koopdagen Koopdagen 55+
Kostprijsberekening_03_Bouw_2012 Kostprijsberekening 2012 sector 03 Bouw en 03 UTA Bouw
Levensloopregeling Levensloopregeling
Levensloop_Vitaliteitsregeling_spaarloon Levensloopregeling, vitaliteitsregeling en spaarloon
Licentie_en_verwerkersovereenkomst_Loon_2018
Lijst_WKR_uitgebreid Vergoeding of verstrekking WKR
Loonbeslag_betalingsregelingen Loonbeslag betalingsregelingen
Loonkostenvoordelen Loonkostenvoordelen
LoonVandaag Loon vandaag
Loon_Online_mailinstructie Mailen vanuit Loon Online
Loon_release_notes_2019 Release notes Loon, 2019
LPG_Bouw LPG Bouw via APG
LPG_Reiniging LPG sector 18 Reiniging via APG (vorrheen Cordares)
Mijnloondossier Mijn.loondossier.nl, Uitgebreid
Mijnloondossier_algemeen Mijn.loondossier.nl, Algemeen
Mijnloondossier_app_Admin App Mijn.loondossier. Administratiekantoor
Mijnloondossier_app_wg App Mijn.loondossier
Mijnloondossier_app_wN App Mijn.loondossier, werknemer
Mijnloondossier_app_wN_ANDROID Mijn LoonDossier voor Androids
Mijnloondossier_werkgever Mijn.loondossier.nl, klant admin.kantoor
Mijnloondossier_werkgever_klant_adminkantoor Mijn.loondossier.nl voor cliënten administratiekantoor
Mijnloondossier_werknemer Mijn.loondossier.nl werknemer
MLD_uitbreiding_beveiligingen Mijn LoonDossier. Uitbreiding beveiliging
Niet_gerealiseerde_premiekortingen Niet-gerealiseerde premiekortingen
Nieuwe_wn_dienstverband Nieuwe werknemer of nieuw dienstverband
Outlook_loonstroken Loonstroken emailen via Outlook. Melding uitschakelen.
Overnemen_of_overdragen_Loonadmin_tijdens_jaar Overnemen of overdragen Loonadministratie tijdens jaar
Overwerk_percentages_Loon Invoeren overwerkpercentages in Loon
Overwerk_vanaf_2018 Overwerk, overuren en meeruren in Loon
Overzichten_na_Loonaangifte Overzichten na loonaangifte
Parttimebreuk_pensioenpremie Part-timebreuk berekening pensioenpremie
PAWW_in_Loon PAWW in Loon
Pensioenaangifte_SA Pensioenaangiften Syntrus Achmea. Gestopt per 2018.
Pensioenaangifte_SA_tm_2017 Pensioenaangifte Syntrus Achmea tot en met 2017
Pensioenopgaven_2018 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
Pensioenpremie_toeslag Toeslag die meegaat in de pensioenpremie
Pensioenuitkering_2019 Werknemer met Pensioenuitkering 2019
PGGM_2017 Jaaropgave PGGM
Postbus_niet_beschikbaar Postbus niet beschikbaar: Het server-antwoord is
Premiekortingen Premiekortingen en subsidies tot en met 2017
Privacy_statement Privacy statement Loon Salarissoftware
Probleem_loonstrook_afdrukken Afdrukken loonstrook
Reserveringen Reserveringen. O.a. voor 13e maand.
Reserveringen_kosten_werkgever Reserveringen, kosten werkgever
Reserveringsbedrag_eerste_verloning_wijkt_af Afwijkend reserveringsbedrag januari 2014
Resultaten_van_verlonen Serieverlonen
Sector_01_Agrarisch_bedrijf 01 Agrarisch bedrijf
Sector_03_Bouw 03 Bouw
Sector_03_UTA_Bouw 03 UTA Bouw
Sector_12_Metaal_en_techniek 12 Metaal en techniek
Sector_17_Detailhandel 17 Detailhandel
Sector_18_Reiniging 18 Reiniging
Sector_28_Taxivervoer 28 Taxivervoer
Sector_32_Goederenvervoer 32 Goederenvervoer
Sector_33_Horeca 33 Horeca
Sector_35_Zorg_en_Welzijn 35 Zorg en Welzijn
Sector_52_Uitzendbedrijven 52 Uitzendbedrijven
Seniorenregeling Seniorenregeling
SEPA_omschrijving_en_kenmerk SEPA-betalingen, SEPA, IBAN
Serieoverzicht_naar_Mijnloondossier Serie-overzichten naar uw klant via mijn.loondossier.nl
Snelstart_SQL Exporteren journaalpost Loon naar SnelStart
Snel_aan_de_slag_Loon_2019 Snel aan de slag met Loon 2019
Starten_of_stoppen_admin Starten of stoppen loonadministratie tijdens het jaar
Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware
Toeslagen_2017_vs_2018 'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018
Toeslagen_samenvoegen_overwerk_loonsverhoging Toeslagen samenvoegen bij overwerk of na loonsverhoging 1e periode
Transitievergoeding Transitievergoeding
Uitkering_UWV Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling
UitlegArchiverenDienstverbanden Archivering oude dienstvervbanden na import in 2018
UitlegGrondslagen Grondslag berekening pensioenpremies 2019
UitlegLoonstrook2019 Uitleg loonstrook 2019
UitlegUitzendbedrijvenABU Verloningen en fasenbepaling in de sector ABU Uitzendbedrijven
UitlegUitzendbedrijvenNBBU Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven
UITZENDReserveringen Reserveringen in de uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II
Uitzendwerk_Bouw Uitzendkrachten in de Bouw
Uniformering_loonbegrip_2013 Uniformering loonbegrip 2013
UPA_AGH Uniforme Pensioenaangifte (UPA) AGH
UPA_PGB Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB
UPA_PGGM_voorbereidingen Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGGM. Voorbereidingen
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019
Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen?
Verandering_loonheffingennummer Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Vergoeding_niet_nakoming_aanzegplicht Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht
Verlofopbouw_in_tijd_of_geld Verlofopbouw in dagen, of verlofopbouw in geld?
Verrekeningspercentages_loonheffingskorting verrekeningspercentages loonheffingskorting 2019
VerschilJpAangifte Verschil journaalpost en aangifte
Vertaling_beschikking_fiscus_Werkhervattingskas_naar_premies_in_Loon Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon
Verwerkingsregister_Loon_Salarissoftware Verwerkingsregister Loon Salarissoftware B.V.
verzuimverlofagenda Verzuim verlof via agenda
Voorbereiden_pensioenaangiften Periodieke opgaven pensioenuitvoerders
Voordeelregel Voordeelregel
VrijwilligeVergoedingZVW_DGA_2019 Vrijwillige vergoeding premie ZvW aan DGA
Waarschuwing_SmartScreen_download_Loon Waarschuwing SmartScreen-filter bij downloaden Loon
Wachtdagen_en_deels_doorbetalen Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte
WAS_proef WAS proef
Werkhervattingskas Uitleg premies Werkhervattingskas 2019
Werkkostenregeling Werkkostenregeling
Werknemer_halverwege_periode Werknemer halverwege periode in of uit dienst
WerkurenAgenda Werkuren oproepkrachten via Agenda
Wijzigingen_loonstroken_per_2018 Wijzigingen loonstroken per 2018
WKR_bij_niet_alle_aangiften_2018 Melding afrekenen WKR in vorig jaar
WKR_in_Loon Werkkostenregeling in Loon
Wn_uit_dienst_reserveringen Werknemer uit dienst? Reserveringen automatisch uitbetaald