We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloning kerstpakket

Per 2015 is de Werkkostenregeling verplicht. Kerstpakketten vallen daar ook onder.

Onder de Werkkostenregeling zijn de kerstpakketten in beginsel belast met 80% eindheffing. Er is echter in de werkkostenregeling een vrije ruimte van de totale loonsom, waarbinnen zaken als een kerstpakket belastingvrij kunnen worden verstrekt. Als de vrije ruimte nog niet is benut, kunnen de kerstpakketten in de vrije ruimte worden ondergebracht en hoeft er geen belasting betaald te worden. De werknemer ziet het kerstpakket in beide gevallen niet terug op de loonstrook.

U vindt hier de uitgebreide uitleg werkkostenregeling.