We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Saldomutaties via de Agenda

In de Agenda van Loon kunt u uiteraard ook saldomutaties invoeren. Zoals incidentele vakantie-urenopbouw (tijd-voor-tijd). U vindt die optie incidentele verlofopbouw via het scherm ‘Saldomutatie’.

Openen scherm Saldomutatie voor incidentele verlofopbouw:
1) Kies de werknemer voor wie u de saldomutatie wilt vastleggen
2) Klik in de agenda op de laatste dag van de periode. Bijvoorbeeld 30 april.
3) Klik direct rechts daarvan op de betreffende maand (‘april’), in de derde ‘lichtgele regel’

U belandt dan vanzelf in het scherm ‘Saldomutatie’, waar u (ook) incidentele verlofopbouw kunt invoeren.

Meer info
U vindt hier meer uitleg over de incidentele verlofopbouw via 'Agenda'.