We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wachtdagen, en (deels) doorbetalen bij ziekte

Als een werknemer ziek is, hoeft u vaak niet diens volledige loon te betalen. Het hangt van de cao-afspraken daarover af, maar in veel gevallen betaalt u de eerste dag(en) geen loon. Dit zijn de zogeheten wachtdagen. Na de wachtdagen betaalt u de zieke werknemer in sommige gevallen slechts een percentage, b.v. 80 procent.

Loon helpt u met de verwerking van de wachtdagen en het partieel doorbetalen.

IN HET KORT
- Vul bij de werkgever, tabblad Verzuim in het veld ‘Wachtdagen bij ziekte’ het aantal standaard wachtdagen in voor de werkgever.
- Vul op hetzelfde tabblad in het veld ‘Percentage doorbetalen bij ziekte’ het percentage in dat u de werknemer doorbetaalt ná de wachtdagen. Wettelijk is dat minimaal 70%.
- Leg het ziekteverzuim vast bij de werknemer op het tabblad ‘Verzuim/ verlof’.
- Loon verlaagt in de loonberekening het brutoloon automatisch met het juiste bedrag.
- Loon verlaagt in de loonberekening ook automatisch het aantal loondagen. Niet het aantal loonuren!

Lees voor meer informatie deze uitleg 'Wachtdagen en (deels) doorbetalen bij ziekte... (pdf)