We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Ouderschapsverlof in Loon

Als er sprake is van ouderschapsverlof dient er een code mee te gaan in de aangifte Loonheffingen tbv de Belastingdienst / UWV.

Een werknemer heeft recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof. U dient het ouderschapsverlof in de Agenda te verwerken als ‘Verzuim’, type ‘Ouderschapsverlof 9 weken’ of ‘Ouderschapsverlof 17 weken’.

Het eerste type betreft het type ouderschapsverlof dat door het UWV wordt vergoed (‘Betaald ouderschapsverlof’). Het UWV betaalt 70% van het loon tijdens het ouderschapsverlof eerste 9 weken. De werkgever kan dit desgewenst aanvullen tot 100% van het loon.

Het tweede type ouderschapsverlof betreft het resterende ouderschapsverlof van 17 weken. Dit is in principe onbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst.

Loon neemt de juiste code voor het verlof automatisch mee in de aangifte Loonheffingen.

MINDER DAN 100% DOORBETALEN
Bij de werknemer, tabblad ‘4 Verzuim/verlof’ kunt u aangeven dat de loondoorbetaling minder dan 100% moet zijn.

Als u een percentage onder de 100% invoert, maakt Loon automatisch een inhouding aan. Loon verlaagt dan eveneens de loondagen en loonuren met het opgenomen ouderschapsverlof.

Voorbeeld: U geeft via de Loon Agenda aan dat er 80 uur ouderschapsverlof is geweest in een periode voor deze werknemer. Het percentage doorbetalen bij ouderschapsverlof is 70. Loon maakt dan de bruto inhouding ‘70% x 80 uur inhouding ouderschapsverlof’, met het correcte bedrag gebaseerd op het uurloon.

100% DOORBETALEN
Wilt u dat er volledig wordt doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof, geef dan 100% in.

VOLLEDIGE PENSIOENPREMIE
Als u wilt dat ondanks het ouderschapsverlof de volledige pensioenpremie wordt betaald, vink die optie dan aan bij de werknemer, tabblad ‘4 Verzuim/verlof’.

Indien er een pensioenregeling van toepassing is, dient u in de cao na te kijken of en in hoeverre de pensioenpremie aangepast dient te worden. In sommige cao's blijft de pensioenpremie ongewijzigd doorlopen bij ouderschapsverlof of is het pensioen juist premievrij.

INSTELLEN PER WERKGEVER MOGELIJK
Als u voor alle werknemers bij deze werkgever een afwijkend percentage in wilt vullen, ga dan naar het tabblad ‘Verlof’ bij de betreffende werkgever. Daar kunt u het andere percentage invullen.

Dat geldt ook voor de optie ‘Ongewijzigde pensioenopbouw bij ouderschapsverlof’. Ook die kunt u per werkgever sturen op tabblad ‘Verlof’ bij de betreffende werkgever.

Nadere uitleg 'Verzuim en verlof via Agenda'...