Overzichten maken

Alle overzichten vindt u door vanuit het hoofdscherm te klikken op 'Overzichten'.

U kunt overzichten maken per werknemer, per afdeling of per groep. U kunt werknemers selecteren of deselecteren met het aankruisvakje voor de naam. De knop 'Selecteer alle' schakelt alle werknemers in, en de knop 'Selecteer geen' schakelt alle werknemers uit. De overzichten worden opgesteld voor werknemers van één bepaalde afdeling, die u kunt selecteren in het keuzeveld 'Afdeling' of met de tabbladen 'Per afdeling' en 'Per groep'. Als u bij afdeling 'Alle' kiest, worden de overzichten opgesteld voor alle werknemers .

De overzichten zijn in groepen verdeeld: 'Loonaangifte', 'Boekhouding', 'Loonoverzichten', 'Periodieke opgaven', 'Melding Dienstverband', 'Werknemerslijsten' en 'Exporteren' (SEPA), 'Formulieren' en 'Eigen werknemerslijsten'. Binnen die groepen hebt u weer verdere keuzemogelijkheden. Bij 'Boekhouding' bijvoorbeeld 'Journaals' of 'Vakantiegeld'. Klik hiervoor op de knop 'Kies overzicht' en selecteer het gewenste overzicht. Klik voor de volgende stap op de knop ' Maak overzicht'.