We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Premiepercentage wijzigen voor alle werknemers tegelijk

Via de werkgever, tabblad 2, 'Wijzig premies' kunt u voor alle werknemers tegelijk een premie aanpassen. De nog onbekende premies zijn aangegeven met een 'rode bol'. Pas die daar aan alstublieft. Kijk voor de juiste percentages op uw beschikking van de fiscus, die u ontving aan het eind van het jaar, of aan het begin van het 'nieuwe' jaar.

Het zal in verreweg de meeste gevallen gaan om de premies Werkhervattingskas. De werkwijze is als volgt:

  1. 'Werkgever'
  2. tabblad 2
  3. 'Wijzig premies'
  4. Markeer een premie met een 'rode bol'
  5. Klik op 'Wijzig premie' of de F2-toets
  6. Voer de voor deze werkgever geldende waarde in
  7. Markeer de volgende premie met een 'rode bol'
  8. Voer ook nu de voor deze werkgever geldende waarde in
  9. Klaar? Klik op 'Bewaar'
  10. De 'rode bollen' zijn verdwenen.

Advies: Lees de uitleg Aanpassen of bevestigen premies Werkhervattingskas....