We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Teruggaaf ZVW-premie

SITUATIE SINDS 2013
De meeste werknemers betalen - als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip - vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) meer. De werkgever hoeft deze dus niet meer te vergoeden, maar krijgt wel te maken met de werkgeversheffing

TERUGGAVE: NIET VOOR WERKGEVER, WEL VOOR WERKNEMER Bij een werknemer met meerdere inkomens kan het totale inkomen nog steeds boven het maximumbijdrageloon uitkomen. De werkgever krijgt daarover echter geen teruggaaf meer, de werknemer nog wel.

De werknemer krijgt het teveel betaalde terug via de fiscus. Zonder tussenkomst van de werkgever, dus. En derhalve ook zonder gebruik te (hoeven) maken van het Loon-pakket.