We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overzicht Journaal maken

JOURNAALPOST
Als u vanuit LoonVandaag klikt op 'Journaals', kunt u boekhoudkundige overzichten laten maken van de lonen en/of Bijzondere beloningen (incidentele beloning) van de geselecteerde werknemers. Wellicht weet u weinig af van boekhouden. Dat is geen probleem, de boekhouder in uw bedrijf zal uit de voeten kunnen met de overzichten. Voor u is het van belang dat u overzichten voor de boekhouding uit kunt draaien.

INCLUSIEF BIJZONDERE BELONINGEN
U kunt in de aankruisvakjes aanvinken of u alleen een overzicht van de 'Loonberekening' wilt zien, en/of van de 'Bijzondere beloning A' en/of van de 'Bijzondere beloning B'. Met 'OK' belandt u in het scherm waar u kunt kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2' en 'Rapport'.

De grootboeknummers die u eerder hebt ingevoerd vindt u op dit overzicht terug. In dit scherm kunt u kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2', 'Exporteren' en 'Rapport'. Standaard komt u binnen in dit scherm met de export-data van 'Journaal 1'.

JOURNAAL 1
Al jarenlang hanteert Loon dezelfde journaalpost voor de boeking van uw salarissen. Deze journaal-post functioneert prima, is kort, snel en duidelijk. En bovenal gebaseerd op de werkelijke loonkosten voor de werkgever.

JOURNAAL 2
Er is echter ook een andere mogelijkheid voor een journaalpost, gebaseerd op de brutoloon-structuur. Hoewel die journaalpost in onze ogen onnodig lang en onduidelijk is, wordt deze 'in den lande' nog wel regelmatig gebruikt. Om u de gelegenheid te bieden tevens van deze 'bruto loonkosten'-journaalpost gebruik te maken, is ook die opgenomen in de boekhoudkundige overzichten onder de naam 'Journaal 2'. Klik op 'Journaal 2' (linksboven) als u de export-journaalpost 2 wilt zien.

GROOTBOEKNUMMERS INVULLEN
Als u niet voor alle posten een grootboeknummer hebt toegekend, dan kan Loon de journaalpost niet exporteren. Loon geeft dat aan met een rood bolletje. U kunt direct de vereiste grootboeknummers toekennen door simpelweg de regel van het ontbrekende grootboek-nummer te markeren, en in het veld 'Grootboeknummer' alsnog het nummer in te vullen. Loon 'onthoudt' de grootboeknummers.

+ / - EN GEKLEURDE BOLLETJES
Maak eerst uw keuze tussen 'Journaal 1' en 'Journaal 2'. Dan ziet u de 'boom en de takken' van de journaalpost. Als u op de '+' klikt, zullen de journaalposten verschijnen die onder de door u gekozen journaalpost hangen.

Het tegenovergestelde gebeurt als u op de '-' klikt. Dan zullen de journaalposten die onder de door u gekozen journaalpost hangen, uit beeld verdwijnen. U ziet ook gekleurde 'bolletjes' staan. Paars betekent: deze post kunt u verder uitklappen. Blauw: deze post is reeds uitgeklapt. Groen: dit zijn de 'subposten' van de blauwe bol, of een post die sowieso niet kan worden uitgeklapt.

RAPPORT
Als u op 'Rapport' klikt, ziet u de reguliere door u gekozen journaalpost in beeld (dus niet de export-versie).