We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cumulatieve methode (VCR) beter begrijpen

Sinds 2006 is het zogeheten voortschrijdend cumulatief rekenen verplicht. Het voortschrijdend cumulatief rekenen is gebaseerd op de gedachte dat tijdens het kalenderjaar steeds het juiste bedrag aan premies werknemersverzekeringen wordt berekend.

Bij iedere nieuwe loonbetaling wordt daartoe 'terug gekeken' naar alle eerdere verloningen, cumulatief dus.

Het wordt u duidelijk(er) in deze uitleg met voorbeelden... (pdf)

Het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen geldt (nog) niet voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (= loonheffing).