We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vrijwillige vergoeding ZVW DGA D.G.A. Zorgverzekeringswet

In het Loon-pakket wordt standaard de Zvw-premie niet vergoed aan de DGA. Als u de vrijwillige vergoeding ZVW toch wél wilt laten plaatsvinden voor de DGA, lees dan de uitleg Vrijwillige vergoeding ZVW-premie DGA.