We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Het juiste (Vorige) fiscale jaarloon invullen

IN HET KORT
1) Ga naar de werknemer, tabblad 2, 'Vorig fiscaal jaarloon'. Of voer het in bij de wizard nieuwe werknemer.
2) Het vorig fiscaal jaarloon is nodig voor het correct berekenen van incidentele beloningen (bijzondere beloningen).
3) Bij maandlonen: het fiscale loon (staat op iedere loonstrook) x 12,96 Bij vierwekenlonen: idem, x 14,04. Bij weeklonen: idem x 56,16)
4) Klaar!

Onderstaand vindt u uitgebreide nadere info.

WAAROM VORIG FISCAAL JAARLOON?
Het vorig fiscaal jaarloon is nodig voor het correct berekenen van incidentele beloningen (bijzondere beloningen). Voor de fiscus zijn incidentele beloningen (bijzondere beloningen) betalingen aan werknemers die buiten de normale salarisbetalingen vallen.

Incidentele beloningen zijn bijvoorbeeld eenmalige bonussen, overwerk en het vakantiegeld. incidentele beloningen (Bijzondere beloningen) worden afwijkend belast. Als ze zomaar bij het brutoloon zouden worden opgeteld, zouden ze door het progressieve belastingsysteem dat Nederland kent namelijk te hoog worden belast. Anderzijds gelden bij de incidentele beloningen geen loonheffingskorting, en geen franchise (vrijgesteld bedrag per loonperiode) voor de WW-premie.

Bij incidentele beloningen wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Bijzondere tabellen van de Belastingdienst. Deze tabellen staan op de achterzijde van de Witte loonheffingstabellen. De tabellen voor de incidentele beloningen gaan uit van het totale fiscale jaarloon over het vorige jaar. Vandaar de term 'Vorig fiscaal jaarloon'. Loon weet automatisch wat het vorig fiscaal jaarloon van een bestaande werknemer bedraagt door de import van diens gegevens van het vorige naar het huidige jaar.

WANNEER ZELF UITREKENEN?
U dient echter zelf het bedrag 'Vorig fiscaal jaarloon' eenmalig in te vullen (en soms ook eerst zelf uit te rekenen) in de volgende gevallen:

1) Als u per dit jaar van een ander loonpakket over bent gestapt naar Loon. Loon weet dan het vorig fiscaal jaarloon van de werknemer natuurlijk niet. U kunt het (Vorig) fiscale jaarloon simpelweg overnemen van de zogenoemde 'jaaropgave werknemer', die u de werknemer hebt verstrekt. Let in dit kader ook op punt 4.

2) Als een werknemer helemaal 'nieuw' op de arbeidsmarkt verschijnt en geen vorig fiscaal jaarloon heeft. Een net afgestudeerde bijvoorbeeld, of een herintreder. U moet dan eerst het Vorig fiscaal jaarloon zelf uitrekenen. Zie onderstaand.

3) Als een werknemer van baan wisselt en gedurende het jaar bij u in dienst komt. Zo'n werknemer dient in principe van zijn vorige werkgever een zogenoemde 'jaaropgave werknemer' over het vorige jaar te hebben ontvangen. Het fiscaal jaarloon staat daarop vermeld, en dat getal kunt u overnemen. Als zo'n jaaropgave echter ontbreekt dan moet u voor dit veld 'Vorig fiscaal jaarloon' eerst zelf een bedrag uitrekenen. Zie onderstaand.

4) Als u weet dat het huidige jaarloon van een NIEUWE werknemer sterk zal gaan afwijken van het vorige jaarloon, bijvoorbeeld door een flinke promotie t.o.v. zijn vorige baan. U moet dan eerst het Vorig fiscaal jaarloon zelf uitrekenen. Zie onderstaand.

5) Als u weet dat het huidige jaarloon van een bestaande werknemer sterk zal gaan afwijken van het vorige jaarloon, bijvoorbeeld door een flinke promotie t.o.v. zijn vorige functie, of doordat hij dit jaar part-time gaat werken. U moet dan eerst het Vorig fiscaal jaarloon zelf uitrekenen. Zie onderstaand.

HOE REKENT U UIT?
Hoe rekent u het Vorig fiscaal jaarloon zelf uit? De handigste methode daartoe is het fiscale loon - vermeld op elke Loon loonstrook - te vermenigvuldigen met het aantal periodes in een jaar. Zo komt u te weten wat het 'vorige' fiscale jaarloon van de werknemer bedraagt.

Voor maandlonen vermenigvuldigt u met de factor 12,96 (12 maanden, en het vakantiegeld van 8%). Bedraagt het fiscale maandloon van bijvoorbeeld een flink gepromoveerde werknemer € 1.600,--, dan vult u in het veld 'Vorig fiscaal jaarloon' € 1.600,-- x 12,96 = € 20.736,-- in.

Voor vierwekenlonen vermenigvuldigt u het fiscale loon met 14,04 (13 periodes, en het vakantiegeld van 8%).

Bij weeklonen met 56,16 (52 weken, en het vakantiegeld van 8%).

IB-AANGIFTE
Zo zullen de berekeningen van de incidentele beloningen van de betreffende werknemer ook dit jaar correct verlopen. Overigens zal bij een onjuist aangegeven vorig fiscaal jaarloon bij de Inkomstenbelasting van de werknemer de situatie altijd worden rechtgetrokken. Hetzij via bijbetalen, hetzij via een zogenoemd T-biljet (Teruggave).

De fiscus, en de werknemer willen echter dat de voorheffing (= de loonheffing) zoveel mogelijk overeenkomt met de eindheffing. Vandaar dat het correct invullen van het vorig fiscaal jaarloon van belang is.