We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vergoeding vakbondscontributie

Sommige cao’s schrijven voor dat de werkgever de vakbondscontributie vergoedt aan de werknemer. Via de toeslag ‘Uitruil bruto loon’ wordt de vrije ruimte aangesproken, of betaalt de werkgever 80% eindheffing over de toeslag (mocht de vrije ruimte reeds zijn opgebruikt).

Voor de werkNemer is de vakbondscontributie op deze wijze onbelast.

U vindt hier een uitgebreide uitleg werkkostenregeling.