We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overlijdensuitkering

Als een werknemer overlijdt, staat de fiscus toe dat drie maal het bruto-salaris netto wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Deze uitkering is dan ook vrij van alle heffingen. Ook voor de werkgever.

Ga in het Verloningsscherm naar het enkele plusje, en kies daar voor 'Incidentele beloning', 'Overlijdensuitkering'.

Na 'OK' toont Loon automatisch een schermpje waarbij het bruto maandloon staat aangegeven en de maximale uitkering (3 x het bruto maandloon). Als er inderdaad sprake is van 3 maal netto uitkeren van het brutoloon, dan kunt u in het veldje 'Uitkering' het bedrag van 'Max. uitkering' overnemen.

Het bedrag vult Loon vervolgens automatisch in bij 'Toeslagen' ('Looncomponenten'). Immers, het betreft hier in feite een Incidentele (= bijzondere) Beloning van € 0,--, waardoor geen premies en loonheffing geheven worden, met daarbij een onbelaste toeslag van het (maximum) uitkeringsbedrag. Met ‘Verloon’ wordt de berekening van de Overlijdensuitkering uitgevoerd.

U zult bij de berekening inderdaad zien dat de uitkering geheel vrij is van premies en heffingen. Ook de Kosten werkgever zullen precies gelijk zijn aan het ingevulde bedrag bij 'Uitkering'. Dus als u bij 'Uitkering' € 3.000,-- hebt ingevuld, dan zullen de kosten voor de werkgever ook € 3.000,-- bedragen.

WETTELIJK SOWIESO 1 X MAANDLOON Let op: op grond van het Burgelijk Wetboek (artikel 674 lid 2) bent u als werkgever verplicht om de erfgenamen van de overleden werknemer sowieso één maandloon uit te keren.