We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Foutcode L2103?

De Belastingdienst verstuurt momenteel de melding over foutcode L2103 De foutmelding luidt: "1 of meer van de indicaties, Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst of Indicatie oproepovereenkomst is aangeleverd terwijl de Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18, 79 of 81."

De fout wordt reeds vanaf versie 23.0.57 automatisch gecorrigeerd in de eerstvolgende loonaangifte. U hoeft dus niets te doen.