WAS. Wet aanpak schijnconstructies

Sinds de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) dient minstens het netto equivalent van het voor de werknemer geldende minimumloon per bank te worden betaald. Per 1 januari 2017 wordt in verband met de WAS een verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon van kracht.

Advies: Lees de 'Uitleg over Wet aanpak schijnconstructies in Loon'... (pdf)