We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verlofopbouw automatisch laten plaatsvinden

In werkgeversscherm, tabblad 8 'Verlof' kunt u aangeven hoeveel dagen u per jaar wilt opbouwen aan de diverse soorten Verlof. Gaat u daarbij uit van voltijd. Loon zorgt er dan automatisch voor dat de opbouw correct plaatsvindt, ook voor parttimers.

NB Als u wilt dat de automatische opbouw wordt getoond op de loonstrook, geef dat dan aan via 'LoonVandaag', 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', 'Verzuim/verlof'.

VOORBEELDEN

Voorbeeld 1: In uw bedrijf is sprake van automatisch opbouw van vakantiedagen. Per jaar bouwt een voltijd werknemer 24 vakantiedagen op en is er sprake van een 40-urige werkweek. Klikt u dan op 'Vakantiedagen', dan op 'Wijzig' en geef vervolgens 24 in.

Bij maandlonen zal Loon dan 16 uren aan automatische vakantiedagen-opbouw registreren. Immers, 16 x/x 12 (maanden) = 192 :/: 8 uur per dag = 24.

Voorbeeld 2: Idem, maar nu voor een part-timer die per periode 21,67 dagen, en 86,67 uur werkt (50% werkuren van de fulltime werknemer).
Deze part-timer heeft dus recht op 12 vakantiedagen per jaar (24 :/: 2).
Bij maandlonen zal Loon dan 8 uren aan automatische vakantiedagen-opbouw registreren. Immers, 8 x/x 12 (maanden) = 96 :/: 8 uur per dag = 12.

Voorbeeld 3: In uw bedrijf is sprake van automatische opbouw van snipperdagen. Per jaar bouwt een voltijd werknemer 5 snipperdagen op.
Klikt u dan op 'Snipper', op 'Wijzig' en geef vervolgens 5 in. Bij maandlonen zal Loon dan 3,33 uren aan automatische Snipperdagen-opbouw registreren. Immers, 3,33 x/x 12 (maanden) = 39,96 :/: 8 uur per dag = 5. Zo kunt u voor alle soorten Verlof automatische opbouw laten plaatsvinden.

GEEN OF ANDERE VERLOFOPBOUW?
Wilt u dat er voor een werknemer juist geen of een andere automatische verlofopbouw plaatsvindt? Ga dan naar de vaste gegevens van de betreffende werknemer, naar het tabblad 'Verzuim/verlof'. Klik op de verlofsoort, dan op 'Wijzig' en zet de 'Automatische verlofopbouw' op 'Geen' of 'Anders'.

Bij 'Anders' kunt u voor deze werknemer het afwijkende aantal dagen aan verlofopbouw per jaar ingeven.