We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Exporteren SEPA-betalingen

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er geen verschil meer zal zijn tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

SEPA is reeds vanaf 1 augustus 2014 de verplichte opvolger van het Clieop-bestand. U kunt met Loon uiteraard gebruikmaken van SEPA. Maar dan moeten wel de IBAN’s (International Bank Account Numbers) van uw werknemers bekend zijn in Loon.
U maakt het SEPA-bestand in Loon als volgt:

  • Overzichten
  • Kies overzicht
  • Exporteren
  • SEPA-betalingen

Als u het SEPA-bestand hebt gemaakt kunt u deze uploaden naar uw bank.

U vindt hier de uitgebreide uitleg over de SEPA-betalingen.