Werkgever nogmaals of alsnog importeren

Bij de import van Loon-data 2022 in Loon 2023 kan het zijn dat u een werkgever pas later wilt importeren. Of nogmaals.


Gaat u in Loon naar 'Administratie' (linksbovenin), 'Importeer', 'Importeer gegevens uit 2022'. Markeer alleen de betreffende werkgever(s), en doorloop daarna wederom de import-wizard.