We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Netto-bruto berekeningen maken, of Kosten werkgever berekeningen

NETTO-BRUTO
Als u een sollicitant op bezoek krijgt, kan het heel handig zijn Loon te gebruiken voor een netto-bruto berekening. Stel de sollicitant zegt: 'Ik verdien nu € 1.600,-- netto, en ik wil er bij u financieel niet op achteruit gaan.'

- Ga bij de vaste werknemersgegevens van het 'Rekenvoorbeeld' naar tabblad 'Loon', 'Loon'.
- U past eerst het 'Standaardloon' aan naar € 1.600 (in ons voorbeeld).
- Kies op hetzelfde tabblad in het lijstje met berekeningsmethodes voor 'Netto'.
- En dan voor 'OK'.
Klik nu op 'Verlonen' en u zult bij het 'Rekenvoorbeeld' als netto bedrag € 1.600,- in de pro-formaberekening zien staan.

In dezelfde pro-formaberekening kunt u gelijk uw kosten werkgever zien. Klik op het gelijknamige tabblad.

JUISTE RISICOGROEP
Let erop dat het Rekenvoorbeeld wel in de juiste risicogroep is ingedeeld. Op tabblad Loon, Loon van de vaste werknemersgegevens past u de risicogroep aan. De loongegevens van het Rekenvoorbeeld kunt u - terecht - niet opslaan, zodat de gegevens ook niet abusievelijk in de aangifte loonheffingen, journaalposten e.d. kunnen belanden.

Let op: Als u voor de eerste keer gebruikmaakt van het Rekenvoorbeeld bij de Standaard-werkgever, dan zal Loon de ‘bekende’ waarschuwing geven over standaardpremies die u nog moet aanpassen. Dat doet u via de (Standaard)werkgever, tabblad ‘Premies’.

IN- OF EXCLUSIEF ONBELASTE TOESLAGEN?
U kunt bij Werkgever, Instellingen, Voorkeuren aangeven dat Loon bij netto naar bruto-berekeningen het loon inclusief of juist exclusief onbelaste toeslagen berekent. Wilt u netto uitkomen op b.v. 1.400,--, en daarnaast nog eens (onbelaste) reiskosten betalen van € 100,--, dan zet u het vinkje bij de bedoelde optie uit.

KOSTEN WERKGEVER
Als u van plan bent een nieuwe werknemer in dienst te nemen, dan kan het zijn dat u per se niet meer dan bijv. € 3.300,- aan loonkosten per maand wilt hebben. Kies ook dan het Rekenvoorbeeld, vul als bedrag 3300 in, en kies bij ‘Berekeningsmethode’ voor ‘Kosten WG’. Klik op ‘Verloon’ en u zult bij ‘Kosten werkgever’ als totaalbedrag € 3.300,- zien staan. U ziet dan ook wat het brutoloon daaraan bedraagt. Dat bedrag kunt u eventueel vermelden in een personeelsadvertentie.