We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Fiscale bijtelling invoeren

In sommige gevallen dient voor de werknemer een bijtelling plaats te vinden op diens fiscale loon.

U kunt daartoe via Werkgever, Looncomponenten (= toeslagen en inhoudingen) zelf een toeslag Fiscale bijtelling maken (dat is namelijk de toeslag die alleen voor het fiscale loon geldt). Bij 'Type' geeft u dan in 'Fiscale bijtelling'. Deze fiscale bijtelling kunt u vervolgens aan de werknemer koppelen via:

 • Werknemers
 • tabblad 2 'Loon'
 • Toeslagen
 • Voeg toe
 • Fiscale bijtelling
 • Type (onderin).

U ziet de fiscale bijdrage terug in de loonberekening. Let - ter info - daarbij ook eens op het tabblad Grondslag. Als u het loon opslaat zult u in de journaalpost op de laatste pagina specifiek deze toeslag fiscale bijtelling zien, met natuurlijk het bedrag, en het grootboeknummer (als u dat hebt ingevuld).

ZELFDE NETTO LOON
Als de bijtelling niet tot een verandering in het netto loon mag leiden, doet u dan ook het volgende:

 • Werknemers
 • tabblad 2 'Loon'
 • Toeslagen
 • Voeg toe
 • Onbelast
 • Hier geeft u een negatief bedrag in. Vanzelfsprekend is de hoogte van dat bedrag precies gelijk aan het verschil in netto loon zonder de fiscale bijtellingen en het netto loon met fiscale bijtelling.

Voorbeeld 'zelfde netto loon':
Stel, netto loon zonder de fiscale bijtelling = € 1.600. Netto loon met de fiscale bijtelling = € 1.650. Dan als Onbelaste toeslag -50 ingeven. Ook even de Omschrijving van de toeslag aanpassen, ter verduidelijking voor uzelf en de werknemer.