We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De vakantiereservering van het vorig jaar correct invullen

De 'Opgebouwde vakantiereservering' is van belang als een werknemer in het vorig loonjaar reeds vakantiegeld in uw bedrijf had opgebouwd. Vul dan bij de nieuwe werknemers-wizard het bedrag in.

Dit kan het geval zijn als u van een ander loonpakket over bent gestapt naar Loon, of als u voor het eerst zelf gaat verlonen. Dan dient u de 'Opgebouwde vakantiereservering' eenmalig zelf in te vullen. U vult dan de vakantiegeld-opbouw van de werknemer van het vorige jaar in. Vanzelfsprekend is dat het bedrag dat is opgebouwd na de vakantiegeldbetaling in het vorige jaar.

Dus als u in juni van het voorafgaande jaar de vakantiegeldbetaling hebt gedaan, dan vult u in Loon van dit jaar bij de werknemer in dit veld 'Opgebouwde vakantiereservering' 6 x (juli tot en met december) 8% van diens brutoloon in. Als het brutoloon b.v. € 1.800,-- per maand bedraagt, dan vult u als nieuwe Loon gebruiker dus 6 x € 144,-- = € 964,-- bij deze werknemer in.

Wat natuurlijk ook kan, is de periodieke vakantiereservering van de betreffende loonstroken van het voorafgaande jaar simpelweg bij elkaar op te tellen. Of - indien vermeld - het cumulatieve bedrag vakantiereservering van de laatste loonstrook van het vorige jaar over te nemen. Let daarbij wel op dat het cumulatieve bedrag slaat op de vakantiereservering NA de uitbetaling in (b.v.) juni van het voorafgaande jaar, en niet voor het gehele voorafgaande jaar.