We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verzuim en verlof vastleggen

U legt verzuim en verlof vast via de menu-optie ‘Agenda’

WERKING AGENDA IN HET KORT:
- U voert verzuim of verlof in per werknemer
- Klik in de Agenda op de gewenste datum en starttijd en leg het verzuim of verlof vast
- Als het een terugkerend verzuim/verlof is, dan kunt u de Herhaalfunctie gebruiken, bijvoorbeeld als een werknemer elke
  vrijdagmiddag ouderschapsverlof opneemt.
- Wilt u verzuim / verlof vastleggen zonder data? Dit kan in de Saldokolom, dit is de kolom na de laatste dag van de
  periode. Klik op de tweede ‘gele regel’, en geef een saldomutatie in
- Idem voor incidentele opbouw van verlof, zoals tijd-voor-tijd
- De Agenda biedt u in één oogopslag het overzicht van verzuim en verlof
- U kunt daarbij kiezen van wie u de gegevens wilt zien
- En welk soort verzuim of verlof u precies wilt bekijken
- Het verzuim en verlof dat u in de Agenda vastlegt, staat uiteraard ook op de loonstroken
- Als verzuim of verlof gevolgen heeft voor de loonberekening dan regelt Loon dat automatisch voor u. Bijvoorbeeld bij
  geboorteverlof of ouderschapsverlof.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de Agenda in Loon.

WIJZIGEN BEGINSTAND
Het wijzigen van een beginstand verloopt niet via de Agenda, maar via de vaste werknemersgegevens. Open de vaste werknemersgegevens, en ga naar het tabblad 'Verzuim/verlof'. Selecteer eerst vanuit het hoofdscherm het soort verzuim/verlof en klik op 'Wijzig'.

U kunt dan in het veldje 'Beginstand' de beginstand van het verzuim/verlof opgeven of aanpassen. Dit zal natuurlijk vooral voorkomen bij 'Vakantiedagen'. Als u bij 'Beginstand' 25 invult dan ziet u in het hoofdscherm van 'Verzuim/verlof' bij 'Beginstand' 25 staan.