We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Diverse verzuim- en verlofsoorten nader uitgewerkt

Op het gebied van verzuim en verlof voor werknemers hebben de laatste jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Voor sommige verlofsoorten kan de werkgever een uitkering krijgen en/of is er ook sprake van differentiatie in premies en pensioen. Een aantal van deze situaties hebben wij nader voor u uitgewerkt in specifieke handleidingen per verlofsoort.

Wanneer een werknemer ziek is, kunnen er afwijkende afspraken gelden, hierover leest u in:
https://www.loon.nl/handleiding/Wachtdagen_en_deels_doorbetalen.pdf  

Voor werknemers die een kind krijgen zijn de volgende situaties aan de orde:

- Zwangerschapsverlof: https://www.loon.nl/handleiding/Zwangerschapsverlof.pdf

- (Aanvullend) geboorteverlof: https://www.loon.nl/handleiding/Aanvullend_geboorteverlof.pdf

- (Betaald) ouderschapsverlof:  https://www.loon.nl/handleiding/Ouderschapsverlof.pdf

-  Diverse regelingen m.b.t. pensioen bij de diverse soorten kindverlof: https://www.loon.nl/handleiding/Kindverlof_en_pensioen.pdf

Voor uitgebreide informatie over de werking van de Agenda kunt u gaan naar https://www.loon.nl/Handleiding/verzuimverlofagenda.pdf en ook https://www.loon.nl/handleiding/Agenda_saldomutatie.pdf.