We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Onbetaald verlof invoeren en verlonen

Hoe voert u in Loon onbetaald verlof in?

VOORBEREIDING
- In het Werknemersscherm, tabblad 4 Verzuim/verlof, kunt u bij Afhandeling pensioen aangeven of er al dan niet pensioen moet blijven worden opgebouwd.
- Geef via Opties (linksonder in Loon), Werkgeversinstellingen, Verzuim/verlof in dat het Onbetaald verlof op de strook moet worden afgedrukt.

VERZUIM INVOEREN
In Loon kunt u onbetaald verlof als volgt invoeren:
- Kies voor de menu-optie ‘Agenda’
- Kies de juiste werknemer
- Klik in de Agenda op de gewenste datum en starttijd
- Kies voor Verzuim
- Kies voor 'Onbetaald verlof'
- Leg de begindatum ('Van') en de einddatum ('Tot en met') van het onbetaalde verlof vast
- Vink aan dat het om 'hele dagen' gaat
- Loon volgt daarbij vanzelf het werkschema van de werknemer in kwestie.

GEVOLGEN LOONBEREKENING
- Loon zal automatisch de loondagen en loonuren verlagen aan de hand van het aantal onbetaaldverlofdagen.
- Loon zal automatisch ook het brutoloon verlagen aan de hand van het aantal onbetaaldverlofuren.

VOORBEELD 1:
- Werknemer werkt parttime, drie dagen per week. Maandag 8, dinsdag 8 en woensdag 8 uur.
- Dat wil zeggen 13 dagen per maand. In ons voorbeeld staat dat voor 104 uur.
- Hij verdient € 2.600 per maand. Dus per uur € 25.
- Hij neemt vijf dagen onbetaald verlof: maandag 17 april , dinsdag 18 april en woensdag 19 april. En op maandag 24 april, en dinsdag 25 april. Totaal dus 40 uur onbetaald verlof.
- U geeft in de Agenda aan dat de 'begindatum' voor het onbetaald verlof is: maandag 17 april. De 'einddatum': dinsdag 25 april.
- U vinkt daarbij aan dat het om hele dagen gaat.
- Loon zal automatisch het onbetaald verlof voor de 5 werkdagen in kwestie vastleggen.
- Loon zal ook het brutoloon verlagen met 40 uur x/x € 25 = € 1.000.
- Loon zal tevens automatisch de loondagen verlagen met 5 => 8 (want 13 - 5).
- En de loonuren met 40 => 64 (want 104 - 40).

VOORBEELD 2:
- Werknemer werkt voltijd. Maandag tot en met vrijdag
- Dat wil zeggen 21,67 dagen per maand. In ons voorbeeld staat dat voor 170 uur.
- Hij verdient € 3.400 per maand. Dus per uur € 20.
- Hij neemt drie dagen onbetaald verlof: vrijdag 21 april, maandag 24 april en dinsdag 25 april. Totaal 23,53 uur.
- U geeft in de Agenda aan dat de 'begindatum' voor het onbetaald verlof is: vrijdag 21 april. De 'einddatum' dinsdag 25 april.
- U vinkt daarbij aan dat het om hele dagen gaat.
- Loon zal automatisch het onbetaald verlof voor de 3 werkdagen in kwestie vastleggen.
- Loon zal ook het brutoloon automatisch verlagen met 23,53 uur x/x € 20 = € 470,60.
- Loon zal tevens automatisch de loondagen verlagen met 3 => 18,67 (want 21,67 - 3).
- En de loonuren met 23,53 => 146,47 (want 170 - 23,53).