We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eenmalige Toeslag invoeren

Als u vanuit het 'Loon Vandaag'-menu kiest voor 'Werknemers', dan voor 'Verlonen', en klikt op het plusje voor het toevoegen van nieuwe looncomponenten, dan kunt u daar o.a. kiezen voor een eenmalige toeslag of inhouding ('Looncomponent').

Anders dan de toeslagen en inhoudingen (Looncomponenten) die u kunt kiezen bij de vaste werknemers-gegevens zijn toeslagen en inhoudingen gekozen vanuit 'Verlonen' dus tijdelijke toeslagen en inhoudingen. Wat u in dit scherm invoert of verandert, geldt slechts voor deze ene loonberekening.

Net als bij de toeslagen en inhoudingen (Looncomponenten) via de werknemersgegevens kunt u de toeslagen en inhoudingen als bedrag of als percentage opgeven.