Overwerk betalen

Sinds 2018 is er bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook meer voor de incidentele beloning.

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm per 2018 niet meer onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met toeslagen.

U ziet dat Loon, ondanks de ene strook, uiteraard wel het bijzonder tarief toepast voor het overwerk.

WANNEER ZIET LOON HET ALS OVERWERK?
Sinds 2018 zijn de criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt een stuk eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Het hangt af van het werkschema.

Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.
Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.
Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd).


Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

MEER INFO EN VOORBEELDEN
Meer info en vele voorbeelden over het overwerk in Loon .

TOESLAGEN SAMENVOEGEN?
In Loon kunt u ervoor kiezen om de diverse splitsingen samen te voegen in de loonberekening. De 'opsomming' wordt zo als het ware gecomprimeerd. Dat maakt de loonstrook korter. Sommige Loon-gebruikers vinden dat overzichtelijker. In Loon hebt u dus de mogelijkheid om de loonstrook in deze aan te passen naar uw eigen wensen.

Via 'Opties', 'Werkgeversinstellingen' kunt u aanvinken dat u de overwerktoeslagen en –opslagen wilt laten samenvoegen in de loonberekening.

Deze korte uitleg toont drie voorbeelden hoe het zit met het samenvoegen van toeslagen .