We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vrije dagen uitbetalen

Mocht de werknemer nog vrije dagen (= niet opgenomen vakantiedagen) hebben staan, dan kunt u die uitbetalen. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar of bij uitdiensttreding.

Dit uitbetalen doet u door op het icoon voor het toevoegen van een looncomponent te klikken. U kiest daar voor het verloftype ‘Vakantie’.

Als alle vakantie-uren uitbetaald moeten worden, dan kiest u voor Geheel, als er slechts een deel uitbetaald wordt, dan kunt u het aantal uren opgeven. Via de werkgever, tabblad 'Verlof' kunt u aangeven hoeveel dagen u per jaar wilt opbouwen aan de diverse soorten Verlof. Gaat u daarbij uit van voltijd. Loon zorgt er dan automatisch voor dat de opbouw correct plaatsvindt, ook voor part-timers. NB Als u wilt dat de automatische opbouw wordt getoond op de loonstrook, geef dat dan aan via 'LoonVandaag', 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', 'Verzuim/verlof'.Loon gaat bij de berekening van het saldo uit van het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het zelf uit door het standaardloon te delen door het aantal standaard loonuren.

In ons voorbeeld kijken we naar een werknemer die nog 86,67 uur vakantie tegoed heeft. Hij verdient € 17,31 per uur. Hij heeft dus nog recht op: 86,67 x € 17,31 = € 1.500,20 aan vrije dagen.

Let op: die € 1.500,20 is exclusief de wettelijke 8% vakantiegeld, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'. In het overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof' zien we de uitstaande uren staan en het bedrag inclusief de 8% vakantiereservering.

De verloning van de beloning 'Uitbetaling vrije uren' verschijnt in de reguliere verloning.

Loon boekt ook automatisch de uren af in de Agenda, dit hoeft u niet meer handmatig te doen. Onderaan de strook ziet u dan een saldomutatie bij ‘Vakantie’.

Lees voor meer informatie en screendumps deze uitleg 'Uitbetaling vrije uren'...

Ook kan het zijn dat u werkt met een reservering Vrije dagen. Over de twee systematieken kunt u lezen in de uitleg 'Verlofopbouw in tijd of geld'...