8: Berekenen vervolg

8.3 Vrije dagen uitbetalen

Mocht de werknemer nog vrije dagen (= niet opgenomen vakantiedagen) hebben staan, dan kunt u die uitbetalen. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar of bij ontslag. Dit uitbetalen doet u eveneens door op het icoon voor het toevoegen van een looncomponent te klikken. Kies in de uitklaplijst die dan verschijnt eerst voor 'Incidentele beloning', en dan voor 'Uitbetaling vrije uren':

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent 'Uitbetaling
vrije uren'

Afbeelding: Toevoegen looncomponent 'Uitbetaling vrije uren'

Loon houdt automatisch bij welk bedrag er eventueel nog is aan vrije uren. Dat wil zeggen het aantal vakantie-uren dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, maar waar hij wel recht op heeft.

Loon gaat bij de berekening van het saldo uit van het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het zelf uit door het standaardloon te delen door het aantal standaard loonuren.

Hoe ziet u dit bedrag? Via 'Overzichten', 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof' wordt getoond uit hoeveel uur het uitstaande verlofrecht bestaat.

In ons voorbeeld kijken we naar een werknemer die nog 86,92 uur vakantie tegoed heeft. Hij verdient € 20 per uur. Hij heeft dus nog recht op: 86,92 x € 20 = € 1.738,40 uitstaande verlofrechten (vrije dagen).

Let op: die € 1.738,40 is exclusief de wettelijke 8% vakantiegeld, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'.

In het overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof' zien we de uitstaande uren staan en het bedrag inclusief de 8% vakantiereservering:


Afbeelding: Overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof', Uitstaande verlofrechten

De getoonde uren (86,92 in ons voorbeeld) moet u dus zélf overnemen in de incidentele beloning 'Uitbetaling vrije uren'. Loon rekent dan - aan de hand van het uurloon - vanzelf het bedrag uit (€ 1.738,40):

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloning, Vrije
dagen
Afbeelding: Incidentele beloning, Vrije dagen

Nogmaals: de € 1.738,40 is het bedrag exclusief de verplichte 8% vakantiegeldreservering, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'. Dit zien we op de loonberekening gebeuren. De reservering vakantiegeld bedraagt: € 1.738,40 x 8% = € 139,07.

De verloning van de incidentele  beloning 'Uitbetaling vrije uren' verschijnt sinds 2018 tezamen met de reguliere verloning (in periode 8 bij ons voorbeeld):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Incidentele beloning,
Vrije dagen Afbeelding: Loonstrook, Incidentele beloning, Vrije dagen

Ter info: de € 139,07 plus de het brutobedrag van € 1.738,40 vormen tezamen het bedrag dat we zagen op het overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof': € 1877,53 (met afrondingen).

De vakantiegeldreservering betaalt u op de gebruikelijke wijze uit. Zie hoofdstuk 8.2.