We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.4 Ziekengeld uitbetalen

Wachtdagen
Als een werknemer ziek wordt dan betaalt de werkgever de eerste ziektedag of de eerste twee ziektedagen geen loon. Dit zijn zogeheten wachtdagen. Het aantal wachtdagen kan ook nul zijn. Dan betaalt de werkgever ook de eerste twee ziektedagen het volledige loon.
Let op: veelal bepaalt de cao het aantal wachtdagen en mag u daar niet zomaar van afwijken. Na de ziektedagen moet de werkgever minimaal 70 procent van het loon doorbetalen. Het precieze percentage wordt ook per cao bepaald.

Op het tabblad 'Verlof' bij de werkgever ziet u de invulvelden staan:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werkgever, Verlof, Wachtdagen en % doorbetalen bij ziekte


Werkwijze in het kort

- Vul in het veld 'Wachtdagen bij ziekte' het aantal standaard wachtdagen in voor deze
   werkgever.
- Vul in het veld 'Percentage doorbetalen bij ziekte' het percentage in dat u de werknemer
   doorbetaalt ná de wachtdagen. Wettelijk is dat minimaal 70%.
- Leg het ziekteverzuim vast voor de werknemer via de 'Agenda.
- Loon verlaagt in de loonberekening het brutoloon automatisch met het juiste bedrag.
- Loon verlaagt in de loonberekening ook automatisch het aantal loondagen. Niet de loonuren!

Uurloon
Loon kijkt voor het in te houden bedrag naar het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het uurloon zelf uit door het brutoloon te delen door het aantal loonuren per periode.

- Werknemer is drie werkdagen ziek geweest
- Het aantal wachtdagen bedraagt 2
- Percentage dat daarna wordt doorbetaald: 80
- Werknemer werkt parttime: 4 uur per dag. 21,67 dagen per maand, en dus 86,67 uur.
- Salaris van € 1.000 bruto per maand. Per uur € 11,53.
- Loon verlaagt het brutoloon bij de loonberekening vanzelf met: 8 uur x € 11,53 = € 92,31
- Op de loonstrook verschijnt de tekst: ‘8 uur inhouding wachtdagen bij ziekte 92,31 -/-‘
- Loon verlaagt het bruto loon eveneens automatisch met: 20% van 4 uur x € 11,53 = € 9,23.
- Op de loonstrook verschijnt daarom ook de tekst: ‘20% x 4 uur inhouding bij ziekte 9,23 -/-‘

Loon salarissoftware
Afbeelding: Loonberekening,
Wachtdagen en percentage doorbetaald

- Het aantal loonuren blijft gelijk (voorschrift UWV/Belastingdienst). Het aantal loondagen
  wordt wél met twee verlaagd. Het heffingsloon daalt met het totale inhoudingsbedrag:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Afbeelding: Loonberekening, Wachtdagen, Aanpassing dagen en heffingsloon

Binnen vier weken weer ziek?
Als het ziekteverzuim plaatsvindt binnen vier weken na het vorige ziekteverzuim, dan zal Loon geen inhouding voor de wachtdagen toepassen. Want dan wordt het verzuim wettelijk tot de eerdere ziekmelding gerekend.

Liggen er tussen het eerste en tweede ziekteverzuim meer dan vier weken, dan telt het tweede verzuim als een nieuw ziektegeval. Dan krijgt de werknemer ook weer te maken met wachtdagen (als die er zijn). Loon houdt daar rekening mee.

Meer over de wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte, leest u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Wachtdagen_en_deels_doorbetalen.pdf