We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.5 Lonen corrigeren en historische lonen

Als u een loon hebt opgeslagen dat achteraf niet correct blijkt, kunt u dat loon te allen tijde corrigeren of verwijderen.

Loon corrigeren
U kiest eerst de gewenste werknemer, de betreffende periode, en dan voor 'Verloon'. Loon toont het bijbehorende, volledige salaris. U zult dus zien dat Loon álle looncomponenten toont, ook de eenmalige toeslagen en incidentele beloningen:

Loon salarissoftware Afbeelding: (eerdere) lonen

 Afbeelding: (eerdere) lonen

U kunt nu alsnog de juiste loongegevens invullen, looncomponenten eventueel verwijderen of juist toevoegen, et cetera. Bereken vervolgens het loon opnieuw. Loon vraagt bij het opslaan om een bevestiging, het loon voor die periode bestaat immers al. U geeft 'OK'.

Historische lonen
Loon slaat 'achter de schermen', dus buiten uw zicht, de gehele salarishistorie op. Als u een opgeslagen salaris opnieuw draait, en vervangt dan onthoudt Loon (ook) het oorspronkelijke salaris.

Als u nu teruggaat naar 'Lonen' bij deze werknemer, en 'Toon historische lonen' aanvinkt , ziet u (in ons voorbeeld) dit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Lonen', 'Toon historische lonen'
Afbeelding: 'Lonen', 'Toon historische lonen'

Er zijn in dit voorbeeld dus eerdere, onjuiste lonen geweest die later zijn overschreven door de juiste stroken. De meest recente strook staat altijd bovenaan. Het nu geldende salaris is altijd vetgedrukt. Een historisch salaris is voorzien van een 'klok-icoontje'.

Omdat Loon de overschreven salarissen bewaart, kunt u - als dat nodig blijkt - een overschreven salaris herstellen. U markeert dan simpelweg een loon en klikt op 'Herstel'.

Uitgebreide info over de historische lonen vindt u op het Loon Portaal (zie hoofdstuk 14.2), 'Handleidingen'. Directe link: https://www.loon.nl/Handleiding/Historische_lonen.pdf

Let op vier punten na opnieuw berekenen, verwijderen of herstellen
Als u een reeds opgeslagen loon corrigeert, verwijdert of herstelt, let dan op de volgende vier punten:

1) Verrekening netto verschil
Als u de verkeerde strook al hebt uitbetaald, kunt u Loon het totale netto verschil automatisch laten verrekenen in de volgende loonstrook. Dit wordt dus een netto inhouding of bijtelling. Tip: gebruik de 'Vrije tekst' onder in tabblad 1 om aan te geven dat het hier een netto correctie betreft op eerdere, herziene lonen.

Zie ook hoofdstuk 9 'Serieverlonen' hoe Loon het u makkelijk maakt als u een salaris opnieuw berekent of herberekent.

2) Automatische correctie Aangifte loonheffingen
Mocht u voor de 'foute' periode ook reeds Aangifte loonheffingen hebben gedaan (zie hoofdstuk 10.1), dan moet de gecorrigeerde periode mee in de eerstvolgende Aangifte loonheffingen. Dat gaat automatisch met het Loon-pakket.

3) (Correctie) Journaalposten draaien.
Dat wil zeggen de nieuwe journaalpost en de verschillen-journaalpost. De verschillen-journaalpost kan Loon voor u draaien. Zie hoofdstuk 10.2, en op het Loon Portaal (zie hoofdstuk 14.2), 'Handleidingen'. Dit is de directe link daarnaartoe: https://www.loon.nl/Handleiding/Historische_lonen.pdf

4) Correctie Periodieke loonopgave Levering Premie en Gegevens (LPG).
Voor APG, PGGM, PGB, AZL, Capgemini, TKP en andere pensioenverzekeraars geldt dat de correctie automatisch meegaat in de volgende Opgave. Zie hoofdstuk 10.7.