We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.6 Afhandelen van een werknemer die uit dienst gaat

Als een werknemer uit dienst gaat, dan dient u met de volgende vijf zaken rekening te houden:

1) Datum uit dienst invoeren
2) Eventuele Resterende Vrije dagen uitbetalen
3) Vakantiegeld uitbetalen
4) Eventuele voorschotten verrekenen
5) Vertrekt de werknemer halverwege een periode?

1) Datum uit dienst invoeren
Spreekt voor zich. Vult u in op tabblad 1, Personalia bij de vertrekkende werknemer. Dit is een belangrijk veld, zeker als de werknemer halverwege de periode uit dienst gaat. Zie onderstaand.

2) Eventuele Resterende Vrije dagen uitbetalen
De vertrekkende werknemer heeft daarnaast recht op de uitbetaling van zijn vrije dagen. Zie hoofdstuk 8.3.

3)Vakantiegeld uitbetalen
De vertrekkende werknemer heeft natuurlijk recht op de uitbetaling van zijn vakantiegeld. Hoe u dat betaalt, vindt u in hoofdstuk 8.2.

4) Eventuele voorschotten verrekenen
Als u deze werknemer een voorschot hebt betaald (cash of via de bank), dan kunt u bij zijn vertrek in één keer de verrekening maken door bij 'Loonberekening', op tabblad 1 het resterende voorschotbedrag in te geven bij 'Voorschot'. Dit bedrag zal dan vanzelfsprekend van het netto loon worden afgetrokken.

5) Vertrekt de werknemer halverwege een periode?
Als de werknemer halverwege de loonperiode vertrekt, past Loon het aantal loondagen, loonuren en het bruto en netto loon automatisch aan. En ook eventuele vaste toeslagen / inhoudingen ('Looncomponenten'), en de bijtelling auto van de zaak. Zie voor de uitleg van aangepaste loondagen en loonuren de cijfers die verschijnen op het tabblad 'Meldingen' bij de loonberekening, en de helptekst.

Het aantal loondagen is onderdeel van de Aangifte loonheffingen. Het aantal loonuren kan in sommige risicogroepen van invloed zijn op o.a. de pensioenberekening.

U kunt eventueel de omschrijving van de laatste verloning aanpassen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loongegevens, Betaling laatste periode

Afbeelding: Loongegevens, Betaling laatste periode

Uiteraard kunt u ook de Vrije tekst daarvoor gebruiken.

Aangifte loonheffingen. Laatstedagsmelding?
De uitdienstdatum gaat automatisch mee in de volgende Aangifte loonheffingen. Er bestaat niet zoiets als 'Laatstedagsmelding'. U hoeft in die zin dus niets te doen.