We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.3 Vrije dagen uitbetalen

Mocht de werknemer nog vrije dagen (= niet opgenomen vakantiedagen) hebben staan, dan kunt u die uitbetalen. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar of bij ontslag.

Wanneer er een uitdienstdatum wordt ingevuld, dan voegt Loon automatisch de uitbetaling van de vakantiedagen aan de verloning toe. Betreft het een tussentijdse uitbetaling, dan kunt u dit uitbetalen doen door op het icoon voor het toevoegen van een looncomponent te klikken (het ‘plusje’). Kies in de uitklaplijst die dan verschijnt eerst voor 'Uitbetaling reserveringen'.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uitbetalen reserveringen'
Afbeelding: 'Uitbetalen reserveringen'

Via 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Verzuim/verlof' wordt getoond uit hoeveel uur het uitstaande verlofrecht bestaat.

Loon houdt automatisch bij wat de stand van het aantal vrije uren is en welk bedrag (saldo)  dit is aan vrije uren. Dat wil zeggen het aantal vakantie-uren dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, maar waar hij wel recht op heeft.

Loon gaat bij de berekening van het saldo uit van het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het zelf uit door het standaardloon te delen door het aantal standaard loonuren.

In ons voorbeeld kijken we naar een werknemer die 86,67 uur vakantie uitbetaald krijgt. Hij verdient € 17,31 per uur. Hij heeft dus nog recht op: 86,67  x € 17,31 = € 1.500,20 uitstaande verlofrechten (vakantiedagen).

Let op: die € 1.500,20 is exclusief de wettelijke 8% vakantiegeld, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'.

In het overzicht 'Werknemersoverzichten', 'Verzuim/verlof' zien we de uitstaande uren staan en het bedrag inclusief de 8% vakantiereservering:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Overzicht 'Werknemersoverzichten', 'Verzuim/verlof', Uitstaande verlofrechten

Het aantal uit te betalen uren kunt u opgeven door het veldje 'Bedrag/Uren' aan te stippen en het aantal uren in te vullen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uitbetaling reserveringen', ‘Vakantiedagen'
Afbeelding: 'Uitbetaling reserveringen', ‘Vakantiedagen'

Nogmaals: de € 1.500,20 is het bedrag exclusief de verplichte 8% vakantiegeldreservering, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'. Dit zien we op de loonberekening gebeuren. De reservering vakantiegeld bedraagt: € 1.500,20 x 8% = € 120.

De verloning van de beloning 'Vakantiedagen' verschijnt in de reguliere verloning (in periode 8 bij ons voorbeeld):
Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Uitbetaling reserveringen, VakantiedagenAfbeelding: Loonstrook, Uitbetaling reserveringen, Vakantiedagen

Ter info: de € 120 plus het brutobedrag van € 1.500,20 vormen tezamen het bedrag dat we zagen op het overzicht 'Werknemersoverzichten', 'Verzuim/verlof': € 1.620,20 (met afrondingen).

De vakantiegeldreservering betaalt u op de gebruikelijke wijze uit. Zie hoofdstuk 8.2.