8: Berekenen vervolg

8.3 Vrije dagen uitbetalen

Mocht de werknemer nog vrije dagen (= niet opgenomen vakantiedagen) hebben staan, dan kunt u die uitbetalen. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar of bij ontslag. Dit uitbetalen doet u eveneens door op het icoon voor het toevoegen van een looncomponent te klikken. Kies in de uitklaplijst die dan verschijnt eerst voor 'Uitbetaling reserveringen':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uitbetalen reserveringen'
Afbeelding: 'Uitbetalen reserveringen'

Loon houdt automatisch bij welk bedrag er eventueel nog is aan vrije uren. Dat wil zeggen het aantal vakantie-uren dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, maar waar hij wel recht op heeft.

Loon gaat bij de berekening van het saldo uit van het uurloon. Als dat niet is ingevuld, rekent Loon het zelf uit door het standaardloon te delen door het aantal standaard loonuren.

Hoe ziet u dit bedrag? Via 'Overzichten', 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof' wordt getoond uit hoeveel uur het uitstaande verlofrecht bestaat.

In ons voorbeeld kijken we naar een werknemer die nog 86,67 uur vakantie tegoed heeft. Hij verdient € 17,31 per uur. Hij heeft dus nog recht op: 86,67 x € 17,31 = € 1.500,20 uitstaande verlofrechten (vrije dagen).

Let op: die € 1.500,20 is exclusief de wettelijke 8% vakantiegeld, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'.

In het overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof' zien we de uitstaande uren staan en het bedrag inclusief de 8% vakantiereservering:


Afbeelding: Overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof', Uitstaande verlofrechten

De gemelde € 1.500,20 moet u dus zélf uitrekenen en overnemen in 'Uitbetaling reserveringen', 'Res. Vrije Dagen', en daarbij het veldje 'Bedrag' aanstippen en invullen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uitbetaling reserveringen',
'Res. Vrije Dagen' Afbeelding: 'Uitbetaling reserveringen', 'Res. Vrije Dagen'

Nogmaals: de € 1.500,20 is het bedrag exclusief de verplichte 8% vakantiegeldreservering, die Loon automatisch als reservering Vakantiegeld 'wegschrijft'. Dit zien we op de loonberekening gebeuren. De reservering vakantiegeld bedraagt: € 1.500,20 x 8% = € 120.

De verloning van de beloning 'Uitbetaling vrije uren' verschijnt in de reguliere verloning (in periode 8 bij ons voorbeeld):

Afbeelding: Loonstrook, Incidentele beloning, Vrije dagen

Ter info: de € 120 plus het brutobedrag van € 1.500,20 vormen tezamen het bedrag dat we zagen op het overzicht 'Werknemerslijsten', 'Verzuim/verlof': € 1.620,20 (met afrondingen).

De vakantiegeldreservering betaalt u op de gebruikelijke wijze uit. Zie hoofdstuk 8.2.