We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.2 Incidentele beloning Vakantiegeld

Vakantiegeldverloning via taak in Loon Vandaag
U kunt de verloning van het vakantiegeld op (laten) nemen in Loon Vandaag. Dat is handig want zo 'vergeten' Loon en u de vakantiegeldverloning niet. Bovendien kunt u de verloning van de reguliere periode en de vakantiegeldbetaling op die manier tezamen via 'Start taak' laten uitvoeren.

Ga naar de vaste werkgeversgegevens, tabblad 6 'Planning'. Geef daar aan wanneer het vakantiegeld verloond moet worden. In ons voorbeeld in mei:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Prognose, Vakantiegeld
Afbeelding: Werkgever, Prognose, Vakantiegeld

Periode meer of minder reserveren bij de uitbetaling?
In sommige bedrijven is het gebruikelijk om (bijvoorbeeld) eind mei het vakantiegeld inclusief de vakantiereservering van de maand juni uit te betalen. Dit onder meer om het rentenadeel voor de werknemer te compenseren, die immers elf maanden geen rente trekt van zijn vakantiereservering. Als u inderdaad een extra periode wilt laten reserveren bij de uitbetaling dan vult u bij '+ perioden' een 1 in bij het bovenstaande scherm.

Wilt u juist een periode vakantiegeld mínder laten reserveren bij de uitbetaling dan vult u bij '+ perioden' een - 1 in bij het bovenstaande scherm. Dus met een minteken ervoor. Zo'n situatie kan optreden als de werkgever in mei het vakantiegeld uitbetaalt, en reserveert van 1 mei tot en met 30 april. Dan wilt u de reservering van mei zelf niet meenemen in de uitbetaling, anders zouden er 13 reserveringsmaanden worden uitgekeerd.

U leest uitgebreid over een reserveringsperiode extra of juist minder in deze uitleg:

https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder.pdf

Stappenplan reguliere verloning met vakantiegeld
In ons voorbeeld is dit de situatie:
• Maandlonen.
• De vakantiegeldverloning vindt in mei plaats.
• Bij de vaste werkgeversgegevens, tabblad 6 'Planning' is aangegeven dat het vakantiegeld verloond moet worden in de maand mei.
• De reguliere salarissen van januari tot en met april zijn al gedraaid.
• Nu kan dus de maand mei, inclusief het vakantiegeld worden verloond. Volg daartoe het
  onderstaande stappenplan:

1) U kunt de reguliere strook en het vakantiegeld tegelijkertijd laten verlonen. In ons voorbeeld betalen we in mei het vakantiegeld uit.
2) Markeer vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode 5 (mei) verlonen (+ vakantiegeld)'
3) Klik op 'Start taak'
4) Dit scherm verschijnt, als u bij de werkgever, tabblad 'Planning' de periode van de vakantiemaandbetaling hebt aangegeven:

Loon salarissoftware Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Vakantiegeld
Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Vakantiegeld

5) Geef 'OK'
U ziet nu het scherm 'Gegevens voor verloning', waar voor alle werknemers in deze mei-maand de 'Uitbetaling vakantiegeldreservering' wordt opgenomen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor (serie)verlonen, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling

 Afbeelding: Gegevens voor (serie)verlonen, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling

6) 'Verloon' (rechtsonderin)
7) U krijgt nu dit resultatenscherm te zien, met de reguliere verloning (mei, periode 5), en de vakantiegeldverloning (in ons voorbeeld 5B):

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten van de serieverloning, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling
Afbeelding: Resultaten van de serieverloning, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling

Check verloningen vakantiegeld
Uw 'cockpit’ zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstroken (regulier, de vakantiegeldverloning, en ook die twee tezamen) oproepen. U doet dat eenvoudigweg door de werknemer te markeren, en uw keuze te maken.

• Klik links op de naam van de werknemer en u ziet de combi-strook. U ziet dan twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).
• Voor alleen het reguliere loon klikt u op het kleine plusje links naast de werknemersnaam en dan voor 'Periode *'.  
• Voor sec de vakantiegeldbetaling doet u hetzelfde, maar kies dan de 'Periode *B'-verloning.

In ons voorbeeld kiezen we voor werknemer Vader, en haar vakantiegeldverloning (Periode 5B):  

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling
Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling

Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK’.

U kunt de 'Kosten werkgever’ oproepen, de 'Grondslagen’ en eventuele 'Meldingen’.

Vakantiegeldverloningen opslaan

Zijn de verloningen in orde? Dan slaat u ze op door op 'OK' te drukken, en - let op - daarna te kiezen voor 'Ja'. Pas dan worden de vakantiegeldberekeningen opgeslagen. In ons voorbeeld als 5B: de vakantiegeldverloning, gedraaid in de maand mei.

Eén of meer vakantiegeldverloningen niet in orde?

Is er één of meer vakantiegeldverloning niet in orde? Vink de betreffende werknemer(s) dan uit vóórdat u de lonen opslaat. Het Loon-pakket is dan zo slim om te onthouden welke werknemer(s) u hebt uitgevinkt, en zal na het opslaan van de (correcte) verloningen alleen maar díe werknemers tonen.

Pas de data van de (foute) vakantiegeldverloningen aan, draai ze alsnog en sla ze op.

Taak 'Vakantiegeld
verlonen' voltooien
U bent nu klaar met de vakantiegeldverloning. Die taak kunt u dan ook weghalen uit Loon Vandaag. Markeer daartoe de taak, en klik op 'Markeer voltooid', 'OK'.

Meer info vakantiegeldbetaling
Hier leest u meer over de vakantiegeldbetaling via (Serie)verlonen: https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld.pdf