We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.1 Wat is een Incidentele beloning? Voorbeeld Overwerk

In Loon zijn de reguliere verloning, de toeslagen / inhoudingen ('Looncomponenten') maar ook de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) direct vanuit het (serie)verlonings-scherm benaderbaar. U ziet zo in één oogopslag alle salarisgegevens van een werknemer. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig.

Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen / inhoudingen ('Looncomponenten') en de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) voor de geselecteerde werknemer(s):

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten

Afbeelding: toevoegen looncomponenten

Onder de keuze 'Incidentele beloning' staan de zogeheten bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Wat is een Incidentele beloning?
Een incidentele beloning (bijzondere beloning) is een niet-vaste mutatie. Bijvoorbeeld een eenmalige bonus, vakantiegeld of overwerk. Incidentele beloningen worden door de fiscus anders belast dan het normale loon. De percentages hangen af van het vorig fiscaal jaarloon (zie hoofdstuk 4.2) en 'met of zonder loonheffingskorting'.

Reguliere strook gecombineerd met incidentele beloning
U kunt per periode - naast het reguliere loon - de incidentele beloningen laten draaien. Een incidentele beloning (bijzondere beloning) verschijnt in principe op een aparte loonberekening, maar Loon toont de incidentele beloning in de salarisberekening samen met de reguliere verloning.

Als u in bijv. januari naast het normale loon ook de incidentele beloning 'Bonus' wilt toekennen, dan zal Loon 'achter de schermen' twee loonberekeningen maken. Eén voor het normale loon, en één voor de Bonus. Loon slaat ze ook zo op, bijvoorbeeld als periode 7 (regulier), en als periode 7A (bonus). Maar zoals gezegd: Loon toont die twee samen bij de salarisberekening.

Voor deze handleiding kiezen we eerst voor de incidentele beloning 'Overwerk' en daarna (hoofdstuk 8.2) voor 'Vakantiegeld'.

Er is bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook voor de incidentele beloning.

De optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm in het 'normale' rijtje met toeslagen ('Looncomponenten').

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overwerk' via
Afbeelding: 'Overwerk' via 'Looncomponenten'

Voorbeelden overwerk
Kies in het verloningsscherm de gewenste werknemer, dan op het plusje Loon salarissoftware Wanneer ziet Loon het als 'overwerk'?, en de optie 'Overwerk', ‘(Standaard)' toe te voegen.

Het bedrag kan Loon voor u uitrekenen. U krijgt namelijk direct een scherm te zien waarin u de overwerkuren in kunt vullen en het door uzelf aangemaakte overwerktype en -percentage kunt kiezen.

Wanneer ziet Loon het als 'overwerk'?
Het hangt af van het werkschema wanneer een verloning onder 'overwerk' valt:


Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.

Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.

Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd)

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

Bij overwerk passen wij uiteraard de tabellen voor de Bijzondere beloningen (incidentele beloningen) toe. Ondanks de ene gecombineerde strook met de reguliere verloning.


Wanneer 'Meeruren'?
Meeruren komen in Loon alleen nog in de volgende situatie voor: Onregelmatige parttimers (oproepkrachten) die in het verloningscherm onder het fulltime aantal uren blijven, maar bij wie vervolgens via het plusje (+) en dan 'Overwerk' uren worden ingeven. Dat worden dan 'Meeruren'.

Voorbeeld fulltimer met overwerk
U kunt in Loon het overwerk voor een fulltimer invoeren door:
- in het verloningscherm de toeslag 'Overwerk' in te voeren, of
- in het verloningscherm het aantal 'Uren' te verhogen met het aantal overwerkuren.

In ons voorbeeld kiezen we voor de toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 6,67 uur:

Loon salarissoftware
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk'

Het resultaat ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm het aantal 'Uren' had verhoogd met het aantal overwerkuren. Wellicht een paar cent verschil door afrondingen, maar meer niet.

Maar één standaard overwerkpercentage beschikbaar

Als u in Loon de looncomponent incidentele (= bijzondere) beloning ‘Overwerk’ wilt draaien, is er 'Standaard' één overwerkpercentage beschikbaar, namelijk 100%. U kunt (moet) per werkgever dus zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen.  

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin)
2. Looncomponenten (= toeslagen en inhoudingen)
3. U kiest als Type: 'Overwerk' (Standaard)
4. 'Voeg type toe' (onderin)
5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren
Afbeelding: Zelf toeslag overwerk invoeren


U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. In ons voorbeeld voeren we de 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren
Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren

We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%' in. Dan ziet dat er (daarna) zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Zelf twee toeslagen overwerk ingevoerd

Afbeelding: Zelf twee toeslagen overwerk ingevoerd

NB Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het overwerkbedrag.

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningen
Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 'Overwerk':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen
Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen

Voorbeeld één (1) overwerkpercentage boven de 100%

In ons voorbeeld gaat het om:
• Voltijder
• Uurloon: € 11,54
• 15 uur overwerk 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%'
Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware  Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning boven de 100% betaald Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning boven de 100% betaald

Loon 'knipt' het overwerk boven de 100% in delen. Eerst wordt het overwerk getoond dat volgens het reguliere uurloon wordt betaald. In ons voorbeeld betekent dit: 15 uur 'Overwerktoeslag zaterdag' à € 11,54 = € 173,10.

Daaronder staat de 'Opslag overwerk 40%'. Dat betreft het percentage dat boven de 100% van het uurloon wordt uitbetaald. In ons voorbeeld 15 uur x/x (40% van € 11,54) = de vermelde € 69,24.

Voorbeeld meerdere overwerkpercentages van boven de 100%
Als er sprake is van meerdere overwerkpercentages van boven de 100% in een verloning dan krijgt u meerdere uitsplitsingen. In het onderstaande voorbeeld betreft het:
• Voltijder
• Uurloon: € 25
• 5 uur 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' voor de zaterdagen
• En 2 uur 'Overwerktoeslag zondag. 175%' voor de zondagen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaaldAfbeelding: Gegevens voor verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaald

Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaaldAfbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaald

Uitleg bedragen

• 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%'. 5 uur x/x € 25 = € 125 Overwerktoeslag zaterdag (nog zonder de opslag)
• 'Overwerktoeslag zondag. 175%'. 2 uur x/x € 25 = € 50 Overwerktoeslag zondag (nog zonder de opslag)
• 5 uur x/x (40% van € 25) = € 50 Opslag overwerk 40% (zaterdag)
• 2 uur x/x (75% van € 25) = € 37,50 Opslag overwerk 75% (zondag)

Meer voorbeelden 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon'
Er is een uitlegdocument dat nog veel meer voorbeelden toont over 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon'. En uiteraard de nadere uitleg van de bedragen en teksten.
Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf
Samenvoegen overwerktoeslag en overwerkopslag
U kunt ervoor kiezen om de overwerktoeslagen en –opslagen samen te voegen in de loonberekening. De 'overwerk-opsomming' wordt zo als het ware gecomprimeerd. Dat maakt de loonstrook korter. Sommige Loon-gebruikers vinden dat overzichtelijker.

U stelt e.e.a. in via 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 'Loonstrook', 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 'Loonstrook'

Afbeelding: 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 'Loonstrook'

Met deze optie aangevinkt had ons eerste voorbeeld
• Voltijder
• Uurloon: € 11,54
• en 15 uur overwerk 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%', er zo uitgezien:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning > 100% betaald. Samenvoeging

Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning > 100% betaald. Samenvoeging

Zoals u ziet, zijn de overwerktoeslag en de overwerkopslag nu samengevoegd tot één regel 'Overwerktoeslag ***' en tot één totaalbedrag. Eerder waren die regels alle nog apart vermeld.

Met deze optie wederom aangevinkt had ons tweede voorbeeld
• Voltijder
• Uurloon: € 25
• 5 uur 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' voor de zaterdagen
• en 2 uur 'Overwerktoeslag zondag. 175%' voor de zondagen, er zo uitgezien:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning > 100% betaald. Samenvoeging

Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning > 100% betaald. Samenvoeging

Ook nu zijn de overwerktoeslag en de overwerkopslag samengevoegd tot één regel 'Overwerktoeslag ***' en tot één totaalbedrag. En ook nu geldt dat bij de optie 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' uit gevinkt alle regels nog apart werden vermeld.