We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.0 Inleiding hoofdstuk 8

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het berekenen van de lonen per werknemer. De volgende onderwerpen worden nader behandeld:

8.1 Wat is een Incidentele beloning (bijzondere beloning)? Voorbeeld Overwerk
8.2 Soort verloning (Incidentele beloning) Vakantiegeld
8.3 Vrije dagen uitbetalen
8.4 Ziekengeld uitbetalen
8.5 Lonen corrigeren en historische lonen
8.6 'Afhandelen' van een werknemer die uit dienst gaat
8.7 Berekeningen netto-bruto en Kosten werkgever
8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten')
8.9 Zelf toeslag- en inhoudingstypes definiëren (looncomponenten)
8.10 Toeslagen per uur: opslagen en onregelmatigheidstoeslagen (ORT)
8.11 Het wijzigen van werknemersgegevens vanuit 'Loonberekening'
8.12 Uitleg cumulatieve methode
8.13 Dagtabellen toepassen?
8.14 Werknemer niet gewerkt? è nihil-verloning
8.15 Werkkostenregeling