We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

7: Werknemers

7.8 Reserveringen

Met Loon kunt u gebruik maken van de optie 'Reserveringen' . Dat wil zeggen dat er een automatische 'geld-opbouw' plaatsvindt voor een toekomstige verloning, bijvoorbeeld een 13e maand of een winstdeling die u als loon uitbetaalt.

Let op: Dit betreft dus reserveringen náást de vakantiegeldreservering, die standaard al wordt uitgevoerd met Loon.

Voorbeeld reservering 'Extra periode '
Stel, u wilt iedere verloning 8,33% (100 :/: 12) van het brutoloon reserveren om uw werknemers bij de december-verloning ook een extra periode (13e maand) te kunnen betalen.

Automatische opbouw
Om de automatische opbouw van de reservering te laten plaatsvinden, gaat u naar:
1) 'Werkgever'
2) 'Wijzig premies'

U ziet dit scherm:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies
Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies

3) Dubbelklik op 'Reservering Extra Periode werknemer' en vul '8,33' in bij maandlonen(*)

Bij iedere verloning zal nu 8,33% over het brutoloon worden gereserveerd onder de titel 'Reservering Extra Periode', die bij de loonberekening zowel op het tabblad 'Loon' als op het tabblad 'Kosten werkgever' verschijnt.

(*) Bij vierwekenlonen vult u voor een '14e periode' 7,69 in.

Uitbetaling reservering 13e maand (werknemer)

De daadwerkelijke uitbetaling in december van de reservering voor de 13e maand, gaat zo:

4) Kies via 'Verlonen' de periode waarin u de 13e maand wilt betalen. In ons voorbeeld december. Dus periode 12.

5) Kies via het plusje Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning, Uitbetaling reserveringen voor 'Uitbetaling reserveringen'. U belandt in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning, Uitbetaling reserveringen
Afbeelding: Gegevens voor verloning, Uitbetaling reserveringen

6) Na 'OK' ziet u – naast de reguliere verloning – ook de berekening (= 'uitbetaling') van de reservering:

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloning, Uitbetaling reserveringen

Afbeelding: Incidentele beloning, Uitbetaling reserveringen


Vrijval reservering 13e maand (werkgever)

7) Klik op het tabblad 'Kosten werkgever' om de Vrijval van de reservering te zien.

De daadwerkelijke uitbetaling van een reservering gaat zoals u verwacht. In Loon zal er nooit een verschil meer zit tussen het gereserveerde bedrag en het echte bedrag. De reserveringen zijn immers gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt uitbetaald.

Meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Reserveringen_kosten_werkgever.pdf

Werknemer(s) zonder reservering?
Als u bij de werkgever hebt vastgelegd welk percentage aan reservering er iedere periode moet plaatsvinden, dan geldt dat voor álle werknemers bij deze werkgever. Het kan echter zijn dat u voor één of enkele werknemers die reservering niet wilt. Doe dan het volgende:

1) 'Werknemer'
2) 'Loon'
3) 'Uitzonderingen'
4) 'Wijzig premie'
5) Pas het betreffende percentage (in ons voorbeeld 'Reservering Extra Periode') voor de
    werknemer aan naar 0
6) 'Bewaar'
7) 'OK' (2x).

Niet verloond reserveringsbedrag alsnog invullen?
• Stel, het is april 2024 en u hebt tot en met maart 2024 verloond, zonder reservering voor de
  13e maand.
• U wilt nu alsnog het reserveringsbedrag voor de reeds verloonde periodes (januari tot en
  met maart) invullen. Dit gaat als volgt:

1)  'Werknemer'
2)  'Overige'
3)  'Reserveringen'
Het scherm ziet er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Reserveringen, Beginstand

Afbeelding: Werknemer, Reserveringen, Beginstand

• Als de werknemer in ons voorbeeld € 2.000,- bruto per maand verdient, en de reservering
  voor de 13e maand bedraagt 8,33% per maand (= € 166,60 per maand), dan vullen we voor
  deze werknemer € 499,80 als beginstand 'Beginstand werknemer' in.

• De beginstand van de opbouw voor de werkgever zal altijd hoger zijn omdat deze bij de
  uitbetaling van de reservering ook zijn aandeel in de werknemerspremies moet betalen.
  Stel, € 499,80 voor sec de reservering, plus € 95,- werknemerspremies is tezamen:
  € 594,80.

• De reserveringen voor de 'ontbrekende maanden' januari tot en met maart zijn nu
  ingehaald. Verder verloopt de reservering, en de uitbetaling ervan hetzelfde als eerder
  omschreven.

Reserveringen Uitzendbranche
Voor de Uitzendbranche is de uitleg over de reserveringen anders, en uitgebreider.

Meer info over reserveringen in de uitzendbranche: https://www.loon.nl/Handleiding/UITZENDReserveringen.pdf