We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Vaste toeslag invoeren. Bijvoorbeeld 'Prestatietoeslag'

Kies vanuit het hoofdmenu de optie 'Werknemers'. Selecteer de naam van de werknemer. Door op de knop 'Wijzig' te klikken, komt u in het venster 'Werknemersgegevens'. Ga hier naar het tabblad 'Loon', 'Looncomponenten' (= toeslagen en inhoudingen)'.

In dit tabblad kunt u de vaste toeslagen en inhoudingen ('Looncomponent') van de werknemer opgeven. In het grote veld 'Toeslagen' ('Looncomponenten') in dit venster ziet u de aan de werknemer toegekende toeslagen. Door een klik op de knop 'Voeg toe' komt u in het venster 'Voeg toeslag toe'.

'Prestatietoeslag':
Via tabblad 'Loon', 'Looncomponenten', 'Bruto' van de werknemer kunt u het type 'Prestatietoeslag' invoeren.

Dan vult u daarna in:
- de 'Waarde'. Dus het bedrag van de vaste 'Prestatietoeslag'
- de omschrijving. In dit geval 'Prestatietoeslag. Bruto' (= met vakantiereservering)

Loon zorgt er dan automatisch voor dat deze werknemer de correcte Bruto vergoeding (met vakantiereservering) krijgt.


Let op: er is het e.e.a. veranderd in het toeslagenscherm.
- 'Bruto onkostenvergoeding'. Dat is een bruto toeslag, zonder vakantietoeslag. Dus een 'Bruto onkostenvergoeding' van € 1.000 levert een vakantiegeldtoeslag van € 0 op.
- 'Bruto'. Dat is een bruto toeslag, mét vakantietoeslag. Dus een 'Bruto' toeslag van € 1.000 levert een vakantiegeldtoeslag van € 80 op.