Werknemer die uit dienst gaat 'afhandelen'

Als een werknemer uit dienst gaat, dan dient u met de volgende zaken rekening te houden:
1) Vakantiegeld uitbetalen
2) Eventuele Resterende Vrije dagen uitbetalen
3) Eventuele voorschotten verrekenen
4) Vertrekt de werknemer halverwege een periode
5) Datum uit dienst invoeren op tabblad Personalia, Personalia van de werknemer
6) Aantal resterende vakantiedagen op 0 (nul) zetten

Ad 1: De vertrekkende werknemer heeft natuurlijk recht op de uitbetaling van zijn vakantiegeld. Hoe u dat betaalt, vindt u onder de vaak gestelde vraag 'Vakantiegeld berekenen'.

Ad 2: De vertrekkende werknemer heeft daarnaast recht op de uitbetaling van zijn vrije dagen. Hoe u die precies betaalt, vindt u onder de vaak gestelde vraag 'Vrije dagen uitbetalen'

Ad 3: Als u deze werknemer een voorschot hebt betaald (cash of via de bank), dan kunt u bij zijn vertrek in 1 keer de verrekening maken door bij (serie)Verlonen, via het plusje en dan de looncomponent 'Voorschot' het resterende voorschotbedrag in te geven. Dit bedrag zal dan vanzelfsprekend van het netto loon worden afgetrokken.

Ad 4: Als de werknemer halverwege de loonperiode vertrekt, vult u eerst de datum uit dienst in op tabblad Personalia, Personalia bij de vertrekkende werknemer.

Loon past dan bij de loonberekening 'van vertrek' automatisch het aantal loondagen, loonuren en het bruto en netto loon aan. En ook de eventuele vaste toeslagen, inhoudingen, het levensloopbedrag en de bijtelling auto van de zaak. Zie voor de uitleg van de cijfers de helptekst die verschijnt bij de loonberekening en het tabblad 'Meldingen'. NB Het aantal loonuren kan in sommige risicogroepen van invloed zijn op o.a. de pensioenberekening.

Ad 5: Spreekt voor zich. Vult u in op tabblad Personalia, Personalia bij de vertrekkende werknemer.

Ad 6: Kunt u aanpassen via het tabblad 'Verzuim/verlof' bij de werknemer. De 'Verzuim/verlofregistratie' zo vastleggen dat de 'Stand' op 0 (nul) komt.