We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Doorbetaaldloonregeling, doorbetaald loon regeling

U kunt de DGA als werknemer invoeren in de werkmaatschappij. Gaat u daartoe in het Werknemersscherm naar tabblad 3 'Overige', subtabblad 'Uitkering'. Daar vinkt u aan 'Doorbetaaldloonregeling'.

Geef in dit veldje het bruto bedrag in dat de werknemer in de Holding verdient. Want over dat bedrag moeten premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dit bedrag vult u ook als loon in op tabblad 2 'Loon'.

U mag de doorbetaaldloonregeling toepassen als de werknemer bij de hoofdwerkgever (= Holding) niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Is de werknemer bij de doorbetaler (= Werkmaatschappij) verzekerd voor de werknemersverzekeringen en bij de hoofdwerkgever niet, dan moet de doorbetaler aangifte doen van het premieloon en de premies werknemersverzekeringen van de werknemer betalen.

In dat geval geldt de doorbetaaldloonregeling dus alleen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De hoofdwerkgever gebruikt voor de Zvw het lage premiepercentage.