We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werktijden (o.a. part-timer) invoeren

Als u bij de werknemersgegevens kiest voor het tabblad 'Personalia', 'Werktijden', dan kunt u daar precies opgeven welke dagen en welke uren er gewerkt worden. Loon rekent dan zelf het aantal loonuren en loondagen voor de door u gekozen periode uit.

OPROEPKRACHT
Voor een part-timer die een onregelmatig aantal dagen en eventueel uren per week werkt (een soort oproepkracht dus), kunt u het beste simpelweg aan het eind van de maand het aantal uren en dagen tellen dat hij gewerkt heeft. Kies vanuit het hoofdmenu de optie 'Verlonen'. U ziet daarna het tabblad 'Loongegevens'. Vul hier het aantal loondagen in en vanzelfsprekend het 'Bedrag'. Met 'Verloon' verschijnt de loonstrook in beeld.

REGELMATIG PARTTIME
Voor een bestaande werknemer die 'regelmatig' part-time gaat werken, kiest u vanuit het hoofdmenu de optie 'Werknemer'. Selecteer in het veld 'Werknemer' de naam van de werknemer. Klik op de knop 'Wijzig', en ga naar het tabblad 'Loon' , 'Werktijden'. Vul daar 'Volgens dit schema' in en Loon rekent voor u het correcte aantal loondagen en loonuren per periode uit.

REGELMATIG PARTTIME 'ANDERS'
U kunt de velden loondagen en loonuren eventueel zelf invullen, via de optie 'Regelmatig part-time', 'Anders'. Dit kan vóórkomen bij een part-timer die bijv. wel altijd 16 uur per week werkt, en steevast drie dagen in de week - en in die zin dus een regelmatige part-timer is - maar niet altijd op dezelfde dagen werkt. De ene week werkt hij bijv. op maandag vijf uur, woensdag zes en op vrijdag vijf uur. De week daarop op maandag zeven uur, dinsdag drie uur en op donderdag zes uur. En de volgende week is de verdeling weer anders.

Tip: Voor deze groep part-timers raden we u aan tóch 'Volgens dit schema' in te vullen, en bijv. voor de maandag 5 uur in te vullen, voor de dinsdag ook 5 uur en voor de woensdag 6 uur. U hoeft dan namelijk niet zelf het aantal loondagen en loonuren te berekenen. Het aantal loondagen en loonuren per periode dat Loon zo voor u uitrekent, is immers in orde, en daar gaat het om. Als u echter per se toch de optie 'Anders' wilt gebruiken, dient u wél zelf te gaan rekenen.

HOE LOONDAGEN PER PERIODE?
Stel dat de part-timer standaard drie willekeurige dagen per week werkt en per maand wordt betaald. Dan vult u bij 'Loondagen' het getal 13 in. De formule daarbij is als volgt: Aantal dagen dat part-timer per week werkt, delen door 5 (= werkdagen per week bij voltijd) x/x 260 ( = aantal loondagen in het jaar) gedeeld door 12 (= aantal maanden in een jaar).

In ons voorbeeld krijgt u dan 3 :/: 5 = 0,6. Vermenigvuldigd met 260, en gedeeld door 12 = 13,0. loondagen. Bij part-timers die standaard twee dagen per week werken, wordt het aantal loondagen dan ook 8,67.

Bij vierwekenlonen is de berekening natuurlijk veel gemakkelijker. 3 (dagen per week) x 4 (weken per periode) = 12 loondagen per vierweken.

HOE LOONUREN PER PERIODE?
Als deze werknemer bijv. standaard 20 uur per week werkt, over - in ons voorbeeld - 3 willekeurige dagen verspreid en per maand betaald wordt, dan verschijnt het aantal van 87 in het veld 'Loonuren per periode. Het aantal van 86,67 komt als volgt tot stand: Aantal uren dat part-timer gemiddeld per dag werkt x/x 13 ( = aantal loondagen per maand). In ons voorbeeld krijgt u dan 6,666 (20 :/: 3) x 13 = 86,67 loonuren.

Bij part-timers die bijv. standaard 15 uur per week werken, verspreid over 4 dagen, wordt het aantal loonuren dan ook 65 (17,33 loondagen per maand x/x 3,75 loonuren per dag).

Bij vierwekenlonen is de berekening wederom een stuk gemakkelijker. 20 (uren per week) x 4 (weken per periode) = 80.

Uiteraard volgt u deze rekenwijze eveneens als u (toch) gekozen hebt voor 'Regelmatig part-time', 'Anders' en zelf het aantal loonuren per periode moet uitrekenen.