We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Opslag, Onregelmatigheidstoeslag, ORT

'OPSLAGEN' IN LOON. IN HET KORT
- Opslagen zijn onregelmatige uren, dus uren IN PLAATS VAN de reguliere uren.
- Overwerk is uren BOVENOP de reguliere uren (extra uren).
- Opslag (onregelmatigheidstoeslag) verliep t/m Loon 2020 via een bruto toeslag, waarbij u bij iedere verloning het percentage weer moest ingeven.
- Vanaf Loon 2020 is 'Opslag' een directe keuze bij 'Looncomponenten'. U kunt een onbeperkt aantal Opslagen zelf aanmaken via 'Maak nieuw type Opslag'.
- U kunt uw Opslagen ook als favoriet kenmerken. Die staan dan bovenin de lijst bij het verlonen.

VOORBEELD OPSLAG (ORT)
Een werknemer begint op verzoek van zijn baas een week lang elke werkdag om zeven uur 's morgens in plaats van om negen uur om de post van een koerier in ontvangst te nemen. Hij stopt om half vier 's middags met werken. Die werknemer werkt dan voor die week het standaard aantal uren (8) per dag dat in zijn bedrijf geldt, maar wel twee uren die vallen buiten de normale uren (onregelmatigheidstoeslag). Totaal 10 uur opslag (5 x 2 uur).

Hij ontvangt daarvoor een onregelmatigheidstoeslag (ORT) van 30 procent bovenop zijn reguliere uurloon van € 20. Dus een opslag van € 6 per uur. De opslag wordt dan: 10 uren x € 6 = € 60 bruto ORT.

NB Het betreft hier géén overwerk omdat de werknemer niet méér werkt dan zijn reguliere aantal zoals overeengekomen in zijn arbeidsovereenkomst (40 per week).

MEER INFO OPSLAGEN
Hier leest u meer over Opslagen in Loon.