We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Netto inhouding op het loon invoeren. Bijv. een verkeersboete, bijdrage Personeelsvereniging

Een netto inhouding kan voorkomen als u uw werknemer zelf b.v. een verkeersboete wilt laten betalen. Of als er elke periode een inhouding moet plaatsvinden voor de personeelsvereniging e.d.

Het lijkt de voor de hand liggende optie, maar dit soort inhoudingen voert u niet in bij de 'Looncomponenten' als 'inhouding'. Bij 'Inhoudingen' gaat het om zaken als pensioen-betalingen, zover die geen deel uitmaken van de cao-afspraak. Deze inhoudingen worden afgetrokken van het brutoloon (vóór alle heffingen, dus), en dat is voor een netto inhouding dan ook een foute keus.

Een netto inhouding voert u wél in onder 'Looncomponenten', 'Nooit belast'. Als u b.v. iedere periode € 5,-- wilt inhouden voor de personeelsvereniging, dan kiest u op dan kiest u bij de werknemer(s) op tabblad 'Loon', 'Looncomponenten' voor 'Voeg toe', 'Nooit belast', en vult u bij Bedrag – 5 in.

De omschrijving wijzigt u in b.v. Bijdrage personeelsvereniging. U kunt desgewenst ook voor alle werknemers tegelijk de netto inhouding invoeren door vanuit de menu-keuze 'Werknemers' te kiezen voor 'Collectieve wijzigingen'.

WAAROM 'NOOIT BELAST'? De reden dat u de negatieve onbelaste toeslagen onderbrengt bij de toeslag 'Nooit belast' is de werkkostenregeling. Verkeersboetes, bijdrage personeelsvereniging, terugbetaling personeelsleningen e.d. mogen namelijk niet worden ondergebracht in de werkkostenregeling. Als u ze onder de toeslag 'Onbelast' zou plaatsen gaan ze (onterecht) wél mee in de werkkostenregeling.

Plaats de netto inhoudingen (= negatieve onbelaste toeslagen) dus alijd onder de toeslag 'Nooit belast'.