We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Inhouding voor bijv. het pensioen invoeren

Vooraleerst drie belangrijke punten:
1) Alle cao-afspraken zijn al opgenomen in Loon. Ook de afspraken over bijv. pensioen. Die moet u dus niet zelf invoeren, anders wordt de regeling twee maal uitgevoerd. Bij Inhoudingen voert u eventueel een bedrag of percentage in voor afspraken over het pensioen e.d. die niet zijn vastgelegd in de cao.

2) De optie Inhoudingen is niet bedoeld voor netto inhoudingen op het loon. Dus de bijdrage voor de personeelsvereniging, voor de telefoonkosten e.d. voert u niet in via Inhoudingen. Dat doet u via een negatieve, onbelaste toeslag. Zie de helptekst bij die vaak gestelde vraag.

3) Per 2006 zijn de Pre-pensioenpremies en VUT-premies die voor werknemer zelf(!) zijn bedoeld geen inhoudingen meer vóór alle heffingen. Deze premies worden per 2006 dus volledig belast.

HOE?
Als u op tabblad 'Loon', 'Looncomponenten' van de werknemer klikt op 'Voeg toe', verschijnt o.a. het Inhoudingen-scherm.

In 'Kosten werkgever' kunt u de bijdrage van de werkgever aangeven in b.v. de pensioen-premie. NB Het gaat hier dus om regelingen naast de eventuele cao-regelingen.

AANDEEL WERKGEVER
De 'Kosten werkgever' zijn vanzelfsprekend een optelpost voor de loonkosten. Stel: het brutoloon van een werknemer bedraagt € 1.300,--, en de bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie € 100,-. Dan wordt voor de loonkosten werkgever die € 100,-- rechtstreeks bij het brutoloon opgeteld.

Het aandeel van de werkgever in b.v. de pensioen-premie wordt echter niet rechtstreeks uitbetaald aan de werknemer maar op een andere wijze ten bate van de werknemer gebruikt. Bijvoorbeeld via een pensioenfonds. De inhouding 'Kosten werkgever' verschijnt dan ook niet op de loonberekening van de werknemer, of bij de 'Grondslagen'. Natuurlijk verschijnt de 'Kosten werkgever' wel bij de berekening van diens kosten. Loon toont bij 'Type' naast 'Standaard' enkele vaak voorkomende types 'Kosten werkgever'. Die kunt u selecteren.

AANDEEL WERKNEMER
De werknemer kan natuurlijk ook zijn aandeel leveren aan de pensioenpremies. Kies daartoe voor 'Inhoudingen voor alle heffingen'. Dat is een wat cryptische omschrijving, maar het aandeel dat de werknemer zelf levert, gaat inderdaad af van het brutoloon voordat de premies en de loonheffing daarover worden berekend.